Praxis Bulletin — Jrg. 28 (mei 2011) Nr. 9

5 Een winkel in de school
REKENEN EN WISKUNDE, BURGERSCHAPSVORMING & CONSUMENTENEDUCATIE (team)
Jimke Nicolai, Folkert Oldersma
Pleidooi voor levend onderwijs. Over het leren vanuit betekenisvolle, praktijknabije contexten, met concreet materiaal. Beschrijving van een concept, waarbij de Klasse!winkel en de Klasse!kassa centraal staan.

10 Speelplezier met de informatieve vertel-speeltafel
POPPENSPEL & MONDELINGE TAALVAARDIGHEID (groep 1-4)
Margot Wouterse-Schmitz
Over het inzetten van tafelpoppenspel als didactisch middel. Aan de hand van een concreet voorbeeld worden de principes uitgelegd van de informatieve vertel-speeltafel. Over het belang van spelend leren. Over spelen, maken, praten en wereldori¬Ďntatie in samenhang.
WEBSITE:
– Stappenplan (planning en uitvoering)
– Speelplannen, lees-teken-speelvellen


16 De herfstkinderen in groep 1 en 2
ZORGVERBREEDING (team)
Luc Koning, Pravoo-instituut, Daarle
Artikel, in de vorm van beleidshulp, waarmee u als school uw visie kunt ontwikkelen met betrekking tot herfstkinderen. Beschrijving van het probleemdomein, bestemd voor team-discussie. Is het leerstofjaarklassensysteem eigenlijk wel zo kind- en ontwikkelingsvriendelijk?

20 Alle kinderen verzamelen!
(LEER)SPEL & ALLE VAKGEBIEDEN (groep 1-8)
Leonie de Kok
Hoe legt u een klassenverzameling aan en hoe betrekt u daar verschillende vakgebieden bij? Van introductie tot tentoonstelling: een beschrijving.

24 Beweging als leraar
DANSANTE VORMING (groep 5-8)
Lotte Wandler
Workshop dans om hoofd en lijf, denken en lichaam weer in balans te krijgen. Over het belang van fysiek leren: een ontdekkingstocht in bewegen.
WEBSITE:
– Theoretische verdieping
– Uitleg over de workshop

29 Ali
ZORGVERBREDING & SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING
Laura Meijer, Carin Kappers
Negendelige serie over ‘bijzondere kinderen’. Aflevering 8: Kinderen met een autistische stoornis (ASS). Praktische beschrijving van problematiek en begeleidingsadviezen.

32 Licht en donker
WERELDORIèNTATIE & ZINTUIGELIJKE VORMING (groep 1-8)
Maril Heijen
Schoolbreed project, vol ervaringen en verkenningen rond licht en donker. Met uitgewerkte activiteiten per bouw.
WEBSITE:
– Directe link naar lichtexperimenten


39 Iedereen een geheime vriend!
HET PRIKBORD (team)
Els Zoete

40 Lied van de maand: Trap
MUZIKALE VORMING (groep 1-2)
Hans Aalbersberg
WEBSITE:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties