Praxis Bulletin — Jrg. 28 (januari 2011) Nr. 5

5 YURLS: Een digitale schatkist
MULTIMEDIALE TOEPASSINGEN, ICT & DIDACTIEK (team)
Dineke Sanders
Informatief artikel over het nut van het online YURLS-netwerk voor het onderwijs, Ontdek de vele mogelijkheden.
WEBSITE:
– YURLS-ABC en YURLS-links
– Ervaringen van gebruikers (paspoorten)

8 Zullen we samen?
ZORGVERBREDING & SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (team)
Marleen Lancee
Over het aanleren en verwerven van sociale vaardigheden in een natuurlijke context. Cošperatieve werkvormen en het T-kaart-model bieden u hierbij houvast. Een gefaseerde aanpak
WEBSITE:
– Overzicht van sociale vaardigheden
– Uitgewerkt model

12 Dol op tollen!
(LEER)SPEL & ALLE VAKGEBIEDEN (Groep 1-3)
Leonie de Kok
Hoe legt u een verzameling tollen aan? Met vele draai, oefen en verwerkingsopdrachten.

16 Negen zakjes met lolly’s
REKENEN & WISKUNDE (team)
Judith Vos, Floor Scheltens, Iris Verbruggen
Rekenen met kale sommen of in een context. Over prestatieverschillen en de invloed van thuistaal, leesniveau en stoornissen. Met onderzoeksgegevens en conclusies.

20 Joris
ZORGVERBREDING (team)
Marjolein Gielen-Kooiman
Negendelige serie over ‘bijzondere kinderen’. Aflevering 5: Kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking. Praktijkbeschrijving van een burgerschapsproject, waarin een kind met een rugzakje een actieve rol krijgt toebedeeld. Over participatie in het reguliere basisonderwijs.

23 Haal jij het Praxisbulletin?
OPROEP (team)
Schrijfwedstrijd voor Pabostudenten

24 Ziek zijn…en toch naar school!?

ZORGVERBREDING (team)
Imke van de Venne
Over de begeleiding van chronisch of langdurig zieke kinderen. Met veel praktische tips en verwijzingen naar ondersteuning en begeleiding.
WEBSITE:
– Informatie en links (ervaringen, voorlichting, lespakketten)


32 Pretpakket; Vreemde voorwerpen
VARIA (groep 6-8)
Floor Koedam
WEBSITE:
– 4 foto’s, tips en informatie
– 2 technieklessen


34 Als de nood het hoogst is

SCHOOLORGANISATIE (team)
Floor Koedam
Over de inzetbaarheid en het gebruik van pretpakketten.

39 Teamkamer: oase van rust en oplaadstation (2)
HET PRIKBORD (team)
Rinus van der Werf

40 Lied van de maand: Verliefd!

MUZIKALE VROMING (groep 4-6)
Jannie Geertsma
WEBSITE:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties