Praxis Bulletin — Jrg. 28 (april 2011) Nr. 8

5 ‘Maar hij deed het ook…! (2)
ZORGVERBREDING & SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (team)
Luc Koning, Pravoo-Instituut, Daarle
Deel 2 van een tweedelige serie over alibisering: een mentaliteit, die ontwikkeld wordt door op te groeien in een sorrycultuur. Aflevering 2: aanwijzigen per bouw voor een gerichte aanpak.
Deel 1: zie pagina 14 van het vorige nummer van Praxisbulletin.

10 Wat je zegt, ben je zelf!
ZORGVERBREDING & PEDAGOGISCH KLIMAAT
Peter de Vries
Over het omgaan met gedragsproblemen en de misverstanden en valkuilen, die je hierbij tegenkomt. Over handelingsgericht werken en het bindend vermogen van leerkrachten.

14 Sanne
ZORGVERBREEDING (team)
Yolanda Alfrink, Marjolein Straasheijm
Negendelige serie over ‘bijzondere kinderen’. Aflevering 7; kinderen met hechtingsproblemen. Over de sociaal-emotionele gevolgen van onveilige hechting en de behoefte aan veiligheid, structuur en voorspelbaarheid. Met tips voor de leerkracht.

17 Mededeling
NIEUWSBRIEF (team)
Schrijf je in voor de maandelijkse, digitale nieuwsbrief van Praxisbulletin

18 Heimwee
ZORGVERBREEDING & SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (team)
Carola Eijsenring
Over de achterliggende problematiek bij kinderen, die in de klas geen aansluiting vinden of niet begrepen worden. Over binnen en buitenwereld en het ‘meebewegen’ met verandering, verdriet en verlies.
WEBSITE:
– 4 uitwerkingen van werkvormen rond het omgaan met verlies en verdriet

22 Drama als doel; Dat vreselijke voorjaar
DRAMATISCHE VORMING (groep 1-6)
Marte Sloot-Jongbloed
Complete handleiding voor het maken van een komisch toneelstuk rond het voorjaar en Pasen, als uitgangspunt voor een lessenserie over de (wisseling van de) seizoenen.

27 Kribbel, krabbel, knuistje…
TECHNISCH SCHRIJVEN & HANDSCHRIFTONTWIKKELING (groep 6-8)
Harmen Hettinga
Hoe is het gesteld met de aandacht voor het schrijfonderwijs in de bovenbouwgroepen? De stand van zaken, aan de hand van tien vragen uit de praktijk. Over een toekomst voor toetsenbord Žn pen!

32 Loedertje
PEDAGOGISCH KLIMAAT (team)
Drs. Lourens van der Leij, Ino de Groot
Over de kracht van interactie en de zoektocht naar kwaliteit. Over ‘loederen’, als positief spel, dat het beste van een kind naar boven haalt.
WEBSITE:
– Loederoverzicht (uitgangspunten)
– Loedercijfers, loedergrafiek


39 ‘Juf, hij pest me!’
DIDACTIP 3 (team)
Ruud van Leerzem
Derde aflevering van de nieuwe serie over didactische tips.

40 Lied van de maand: Stop! Hou op!
MUZIKALE VORMING (groep 7-8)
Herman Verheijen
WEBSITE:
– Melodie, karaokeversie