Praxis Bulletin — Jrg. 27 (oktober 2009) Nr. 2

5 Het moet anders met hoogbegaafden
ZORGVERBREEDING & DIDACTIEK (team)
Luc Koning, Pravoo-instituut, Lekkerkerk
Introductie van Begeleid Ontdekkend Leren (BOL), als effectieve benadering van (hoog)begaafde kinderen en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Beschrijving van de aanpak, met een concreet uitgewerkt voorbeeld op het gebied van spelling.

10 De namaak-Sinterklaas

DRAMATISCHE VORMING (groep 1-6)
Marte Sloot-Jongbloed
Aflevering in de serie ‘Drama als doel’. Complete handleiding voor het maken van een spannend toneelstuk over Sinterklaas.
WEBSITE:
– Uitbreiding van het toneelstuk
– Tips voor spel en aankleding


15 Springen van Den Helder naar Texel
AARDRIJKSKUNDE & TOPOGRAFIE (groep 6-8)
Roger Baltus, Rob Komen
Vijf didactische tips, die eenvoudig kunnen worden ingezet, om een hogere score te verkrijgen bij het langetermijngeheugen met betrekking tot topografische kennis. Een welkome afwisseling. En met meer leerresultaat!
WEBSITE:
– Beschrijving praktijkvoorbeeld
– 12 spellen voor kaart op schoolplein
– Links naar filmpjes met werkvormen


20 Van Vreedzame School naar Vreedzame Wijk
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING & BEGELEIDING (team)
Drs. L.M.J. Pauw
Beschrijving van een programma, om toenemend probleemgedrag van jonge kinderen op school terug te dringen. Over de school als oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap. Met een verbreding naar de wijk, waar een eenduidige, pedagogische aanpak wordt gehanteerd. Van invoeringsplan tot opbrengsten.

25 Inzicht in oppervlakte
REKENEN & WISKUNDE (groep 6-7)
Frans van Gaalen, Lia Oosterwal
Beschrijving van een lessenserie rond oppervlakte. Over het ontwikkelen van inzicht via discussie en interactie in onderzoekslessen. Oftewel: over het heruitvinden van eerder gedane ontdekkingen.
WEBSITE:
– Lessenserie rond oppervlakte (5 lessen)


30 Pretpakket Grieks voor beginners
VARIA (groep 7-8)
Ruud van Leerzem

32 Sinterklaas te paard
SINTERKLAASVIERING (groep 3-5)
Janneke Aalbers
Vakoverstijgend themaproject rond het paard van Sinterklaas, met afsluitend circuit tijdens sinterklaasviering. Activiteiten zijn uitgewerkt per vakgebied. Duur van het project: drie weken.
WEBSITE:
– Een paard maken
– De onderdelen van een paard
– Activiteiten wereldori‘ntatie
– Activiteiten bewegingsonderwijs
– Paard als trekfiguur
– Dramaopdrachten op kaartjes
– 8 opdrachten voor circuit
– Kijkwijzer (kunstbeschouwing)


39 Het Prikbord Spreekwoord van de week
TEAM
Jan de Haan

39 Lied van de maand: Wat heeft sint het koud!
MUZIKALE VORMING (groep 1-4)
Hans van Eerden
Website:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties