Praxis Bulletin — Jrg. 27 (november 2009) Nr. 3

5 De invloed van het zelfbeeld
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING & BEGELEIDING (team)
Luc Koning (Pravoo-instituut, Lekkerkerk)
Beschrijving van vijf typen zelfbeelden, voor een gerichte typering en een optimale aansluiting bij de kenmerken van kinderen. Over het ontstaan, de invloed en de gevolgen van zelfbeelden. met begeleidingsadviezen.

10
Peuters en kleuters in een brede school
SCHOOLCONCEPT & SCHOOLORGANISATIE (team)
Leonie de Kok
Beschrijving van de intensieve samenwerking tussen een peuterspeelzaal en een basisschool. Over een doorgaande lijn, waarbij de eigenheid en het niveau van zowel peuter als kleuter gewaarborgd zijn. Een verslag.

14 Kersttheater met de kleine prins
KERSTVIERING (groep 1-8)
Hans Aalbersberg
Een viering voor en door de hele school, in de vorm van een theaterstuk. Met PowerPoint, toneelteksten, speelschema, draaiboek en alle technische details van dit schoolbrede theaterproject.
WEBSITE:
– Inleiding met (technische) tips
– Werkschema (speelschema / draaiboek)
– Uitgewerkte idee‘n per groep
– Alle spreekteksten
– PowerPoint
– Liedjes


19 Spelletjesklok
VIERING (groep 1-8)
Floor Koedam
De spelletjesklok: een serie vrijdagmiddagactiviteiten, met heterogeen samengestelde groepjes, in circuitvorm. Met uitgewerkt voorbeeld en alle informatie over voorbereiding, mogelijkheden en werkwijze.
WEBSITE:
– (lege) Voorbeeldkaarten activiteiten


22 Bij hoog en laag
MUZIKALE VORMING (team)
Hans van Eerden
Is de kinderstem lager geworden? Een analyse. En een leergang, om de zangkwaliteit in uw groep te verbeteren. Met aandachtspunten als: houding, ademhaling, resonans, articulatie en stembanden. Uitgewerkte beschrijving en praktijkvoorbeeld.

27 Vergane schepen
GESCHIEDENIS & CULTUREEL ERFGOED (groep 7-8)
Lies Resink
Artikel over de unieke en boeiende onderwijsmogelijkheden die de maritieme archeologie biedt. Met achtergrondinformatie en opdrachtkaarten, voor een spannende ontdekkingstocht door de wereld van vergane schepen.
WEBSITE:
– Wrakkenkaart Flevoland
– Overzicht scheepsarcheologie materiaal Nederland
– 12 opdrachtkaarten
– Foto’s


32 Kerst uit een kastje
KERSTVIERING (groep 1-2)
Liesbeth Rosendaal
In dit kerstproject voor kleuters worden de goedheiligman n het kerstkastje ingezet, om samen met de kinderen soepel naar het kerstfeest toe te werken, zonder Sinterklaas abrupt te vergeten.

39 Onder Wijs Gedierte (1)
TEAM
Floor Koedam

39 Lied van de maand: Wij zijn de wereld
MUZIKALE VORMING (groep 1-8)
Hans Aalbersberg
Website:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties