Praxis Bulletin — Jrg. 27 (februari 2010) Nr. 6

5 Positief gedrag aanleren
ZORGVERBREDING & SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (team)
Drs. Conny Geerts-Van Oosterhout
Over het werken met boekjes, die moeilijk hanteerbare situaties visueel maken voor kinderen met het Downsyndroom in het reguliere basisonderwijs. Hoe in oefenen en toepassen van nieuwe vaardigheden leiden tot positief gedrag in de groep.

10 Vreemde Vogels op Driestromenland

EXPRESIE, BEELDENDE VROMING & SCHOOLORGANISATIE (groep 1-8)
Martijn Plomp
Een verhaal uit de praktijk over de inrichting van een schoolbreed kunstproject rond het thema ‘Vreemde Vogels’.
WEBSITE:
– Overzicht van 14 workshops
– Schema voor leerkrachten
– Gedicht en foto’s


14 Laat het gebeuren!
PERSONEELZORGEN (team)
Lourens van der Leij, Ino de Groot
Artikel, waarin de persoon van de leerkracht centraal staat. Over het zoeken naar evenwicht. Niet alleen tussen u en de leerlingen, maar vooral in uzelf, als basis voor mooi onderwijs.
WEBSITE:
– Stappenplan ‘Mild zijn’ (zelfzorg): zelfanalyse in 3 stappen


19 De prinses en de koffer
VERHALEND ONTWERPEN & DRAMATISCHE VORMING (groep 1-2)
Mari‘lla van der Graaf
Verhalend ontwerpen voor kleuters, waarin de kinderen ontdekken dat je iemand anders kunt worden door jezelf te verkleden.

22 Roodkapje in een cabrio
DRAMATISCHE VORMING & BEELDENDE VORMING (groep 4-7)
Dineke Sanders
Leidraad voor het maken van een minimusical, waarbij de kinderen hun eigen rol bedenken door het maken van een masker.
WEBSITE:
– Maskerspel: spelregels en notatieformulier
– Wie, wat en waar-kaartjes
– Voorbeelden van maskers en actiefoto’s


26 Is papier wel zo geduldig
HANDSCHRIFTONTWIKKELING & TECHNISCH SCHRIJVEN (groep 5-6)
Harmen Hettinga
Op zoek naar het juiste papier bij de juiste pen. Over de kennismaking met papiersoorten, waarbij tactiele waarnemingen en de beschrijving van die waarnemingen centraal staan.

31 Kiezen voor Keuzewerk (2)
WERELDORIèNTATIE (groep 5-6)
Christel Janse
Vervolgartikel over Keuzewerk: een serie uitdagende opdrachten voor zelfstandig werken rond een aantal thema’s. Uitbreiding naar groep 5/6. Met maandelijkse uitbreidingen op de site.
WEBSITE:
– Thema 1-3 (met alle bijbehorende materialen)


34 Voor je kiezen!
PERSONEELSZORG (team)
Andra van Hofwegen De Graaf
Over het anders omgaan met werkdruk op school. Met oefeningen voor een teamvergadering.

39 Oproep: Liedjesschrijvers opgelet
TEAM
Liedbundel met selectie van zelfgeschreven en gecomponeerde liedjes.

40 Lied van de maand: HŽja, hŽja!
MUZIKALE VROMING (groep 6-8)
Floor Koedam
WEBSITE:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties