Praxis Bulletin — Jrg. 27 (april 2010) Nr. 8

5 Actief ouderschap & educatief partnerschap
SCHOOLORGANISATIE & KWALITEITSZORG (team)
David Kranenburg
Over het vormgeven van actief ouderschap binnen de school. Praktische oplossingen en concrete handvatten om ouderhulp om te zetten in educatief partnerschap. Doel: samen werken aan leren!

10 Improviseren kun je leren!
DANSANTE VORMING & EXPRESSIE (groep 5-8)
Lotte Wandler
Complete beschrijving van een workshop dansimprovisatie, in vier delen. De vaardigheden die worden geoefend, ,zijn niet alleen belangrijk voor dans/beweging, maar komen ook prima van pas in elke, alledaagse (school)situatie!
WEBSITE:
– Theoretische verdieping: lichaamsgericht werken, contactimprovisatie en dansimprovisatie met kinderen.


16 Op pad in de stad
AARDRIJKSKUNDE EN WERELDORIèNTATIE (GROEP 7-8)
Henk Bleeker, Lidewij van Katwijk
Beschrijving van de inhoudelijke, organisatorische en didactische aspecten van een stadexcursie, waarbij kinderen zelf initiatieven kunnen ontplooien.
WEBSITE:
– Achtergrondverhaal over de ontwikkeling van de stad Groningen (als voorbeeld).


22 Doe meer met een handige strategie
BEGRIJPEND LEZEN & DIDACTIEK (team)
Han Wossink
Kennismaking met vier denkstrategie‘n, die kinderen bij de les betrekken Žn houden. Met voorbeeldles begrijpend lezen.
WEBSITE:
– Voorbeelden van denkmodellen
– Integrale versie van de leestekst
– Lesvoorbeelden


26 Vorstelijk schrijverschap
KONINGINNEDAGVIERING & CREATIEF STELLEN (groep 6-8)
Martine Vaandrager
Kinderen uit de bovenbouw maken een kinderboek over Koninginnedag voor kleuters. Compleet uitgewerkt project: van doelgroeponderzoek tot schrijfplan, van tijdpad tot presentatie.

31 ‘Ja, ik wil!’
VIERING (groep 5-6)
Christel van Montfort-Janse
Lessenserie, om kinderen op een creatieve manier bezig te laten zijn met het thema ‘Trouwen’. Te gebruiken als de juf of de meester gaat trouwen, maar ook als algemeen thema.
WEBSITE:
– Integrale versie van het voorleesverhaal
– Trouwspel en kwartetspel
– Werkmateriaal en werkbladen


34 Buiten spelen
DRAMATISCHE VORMIING & EXPRESSIE (groep 3-5)
Marte Sloot-Jongbloed
Aflevering 2 over poppenkast in de klas. Complete handleiding voor het maken van een vrolijke poppenkastvoorstelling over de lente, bijvoorbeeld als start van een lenteproject.
WEBSITE:
– Poppenkast als middel bij een rekenles


39 Teamkamer: Oase van rust en oplaadstation
HET PRIKBORD (team)
Jan de Haan

40 Lied van de maand: Bijna feest
MUZIKALE VROMING (groep 3-5)
Jan de Haan
WEBSITE:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties