Praxis Bulletin — Jrg. 26 (september 2008) Nr. 1

5 Beter lezen (1)
LEZEN & ZORGVERBREDING (team)
Luc Koning
Tweedelige serie over het optimaliseren van de leesprestaties bij kinderen. Een aanpak voor de onderbouw (groep 1-4). Aflevering 1: Vanaf het begin van het schooljaar tot aan de herfstsignalering
Website: ‘Signaleringslijst risicofactoren lezen (overgang groep 2/groep 3)’

10 Spelen met taal (1)

TAALONTWIKKELING & TAALBESCHOUWING
Femmie Zeewuster & Henk Hansma
Tweedelig kinderboekenweekproject over po‘zie. Pleidooi voor een leerlijn po‘zie, een passend aanbod en een structurele plek voor rijmpjes, versjes en gedichten op basisschool. Aflevering 1: Activiteiten voor groep 1-4
Website: Idee‘nkaarten, opdrachtkaarten, werkkaarten, waarderingskaartjes, uitgewerkte les

15 Spelen met taal (2)
TAALONTWIKKELING & TAALBESCHOUWING
Femmie Zeewuster & Henk Hansma
Aflevering 2: Activiteiten voor groep 5-8
Website: Idee‘nkaarten, opdrachtkaarten, werkkaarten, waarderingskaartjes, uitgewerkte les

20 In vliegende vogelvlucht
NATUUR- & MILIEUEDUCATIE
Quentin van Katwijk
De trekvogel als onderwerp van natuuronderwijs. Twee kant-en-klare lessen voor de bovenbouw, als onderdeel van een veel groter project. Met alle informatie hierover en suggesties voor uitbreiding in de klas
Website:
– Landkaart vogeltrek, doorsnede wadbodem
– Kopieerblad ‘Poten en snavels’
– Vogeltrackersveldwerkboekje
– Doeblad ‘Voedselweb’


25 Verpakkingen ontwerpen en maken
TECHNIEK & HANDVAARDIGHEID (GROEP 5-8)
Douwien Hofstra
Vierdelige lessenserie over consumentenverpakkingen. Via verzamelen, bespreken, bouwplaten maken en benadrukken komen de kinderen tot een eigen ontwerp.

28 Krachtige werkplekleeromgevingen
SCHOOLORGANISATIE (team)
Dr. Jeannette
Onderzoek naar de kwaliteitskenmerken van werkplekleeromgevingen, die het leren onderwijzen van aanstaande leraren krachtig kunnen bevorderen. Van ‘leveranciers van stageplaatsen ‘naar ‘partners in leren’. Met conclusies en aanbevelingen.

32 Ik doe en ik begrijp
DIDACTIEF (team)
Rea Castricum
Bewegen (doen, ervaren, handelen) is inzetbaar bij alle vakken. Over leren door bewegen. Met een groot aantal voorbeelden op het gebied van rekenen en taal voor de middenbouw.
Website: Extra reken- en taalsuggesties

39 PraxisTip: Tafeldoosje

40 Lied van de maand: Dichter worden
MUZIKALE VORMING (groep 5-8)
Ruud van Leerzem
Website: Melodie, karaokeversie, lessuggesties