Praxis Bulletin — Jrg. 26 (oktober 2008) Nr. 2

5 Beter lezen (2)
LEZEN & ZORGVERBREDING (team)
Luc Koning
Tweedelige serie over het optimaliseren van de leesprestaties bij kinderen, vanuit een eigen beleidsverantwoordelijkheid. Een aanpak voor de onderbouw (groep 1-4). Aflevering 2: vanaf de herfstsignalering tot het einde van het schooljaar.
Website: ‘Signaleringslijst risicofactoren lezen’ (overgang groep 2 / groep 3)

10 Roosje

VERHALEND ONTWERP & INTERCULTURELE COMMUNICATIE (GROEP 1 – 2)
Bart Jongeling
Kun je een vreemde taal leren als je vier bent? Dat kan – op en speelse manier – in dit verhalend ontwerp over een mesje in China. Interculturele communicatie voor kleuters!

14 Webjes & weetjes
ICT & WERELDORIรจNTATIE
Jack Nowee
Uitleg over een systeem, dat kinderen houvast biedt op het internet, door informatie overzichtelijk bij elkaar te zetten, volgens de principes van meervoudige intelligentie (MI). Alle inhoudelijke informatie over opzet en toepassingsmogelijkheden op een rijtje.

18 De Super Pepernotenfabriek
TECHNIEK & HANDVAARDIGHEID
Dowien Hofstra
Door met de groep samen te werken aan een lopende band, heeft ieder kind een aandeel in het eindresultaat. Lesbeschrijving over ontwerpen, produceren en verpakken in een eigen pepernotenfabriek.

21 Rekenen op de laptop
ICT & REKENEN EN WISKUNDE (TEAM)
Frans van Gaalen
Experimenten om leerlingen al hun oefenwerk met rekenen op de computer te laten uitvoeren. Beschrijving van (positieve en negatieve) praktijkervaringen, vanuit diverse invalshoeken. Met tips en conclusies voor toepassing in de eigen situatie.

26 Pretpakket: het staat in de sterren
VARIA (GROEP 5-8)
Floor Koedam
WEBSITE: Aanvullende opdrachten, kopieerbladen en internetlinks

28 Het Nederlandse landschap
AARDRIJKSKUNDE
Mandy de Bruijn
Lesproject over het Nederlandse landschap, waarbij zelf ontdekken, onderzoek doen, presenteren en samenwerken leren centraal staan. Het groepsdoel kan alleen maar worden bereikt, als ieder groepslid een bijdrage levert aan het proces.
Website: 7 onderzoeksopdrachten (met veel internetlinks)

32 Drama als doel: De pepernotenmachine
DRAMATISCHE VORMING (GROEP 3-6)
Marte Sloot-Jongbloed
Complete handleiding voor het maken van een spannend toneelstuk over Sinterklaas
WEBSITE:
– tips voor het oefenen met de pepernotenmachine
– tips voor het oefenen van de andere rollen
– suggesties voor kostuums en muziek


39 PraxisTip: Schilder de schilderkunst
Bert Munsterman


40 Lied van de maand: Het hondje van Sint-Maarten
MUZIKALE VORMING (groep 1-4)
Hans van Eerden
Website: Melodie, karaokeversie, lessuggesties