Praxis Bulletin — Jrg. 26 (november 2008) Nr. 3

5 Het Wereldspel: veel meer dan spelmateriaal
ZORGVERBREDING (team)
Marion van de Coolwijk
Over het Wereldspel als waardevol (non-verbaal) onderzoeksinstrument. Hoe screening op beelddenken, cognitie en persoonlijkheidskenmerken leidt tot een effectievere begeleiding van kinderen.
Website: uitgewerkt verslag (probleemsituatie, onderwijskundige vraagstelling, onderzoeksopzet)

10 De ‘Geloof het Maarkrant’

VERHALEND ONTWERP & INTERCULTURELE COMMUNICATIE (GROEP 6 – 8)
Hanneke Venema
Verhalend ontwerp over het maken van een krant voor mensen met verschillende geloofsovertuigingen. De ‘Geloof het Maarkrant’: De krant van iedereen!

14 Kids Skills
ZORGVERBREDING & SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (team)
Birgit Slegers
Aan de hand van de methode ‘Kids Skills’ (ontworpen door dr. Ben Furman) wordt een praktijkvoorbeeld beschreven, waarin in vijftien stappen een probleem wordt omgezet in een vaardigheid. Een praktische aanpak!

18 Dramaspelletjes voor de onderbouw
DRAMATISCHE VORMING (groep 1-4)
Jacquette Meijerink
Beschrijving van een groot aantal concrete, makkelijk uit te vieren spelsuggesties voor jonge kinderen. Van tussendoor activiteiten tot dramales met opbouw..

22 Passend onderwijs in vier stappen
ZORGVERBREDING & DIDACTIEK (team)
Judtih Vos, Jeroen Meijboom
Over lesstof , effectieve leertijd, materiaalkeuze en leerkrachtgedrag als vier grote stappen, richting passend onderwijs in de klas.
WEBSITE: meer informatie over het continuĀŸm van zorg en het leerkrachtengedrag, in het kader van passend onderwijs.

27 ‘Zeg, ken jij de ampersand?’
TECHNISCH SCHRIJVEN (groep 6-8)
Harmen Hettinga
Over ligaturen en het oplossen van ruimtegebrek op de schrijfregel. Met praktijkopdrachten.
WEBSITE: extra opdrachten: bespreken, vergelijken, experimenteren en ontwerpen van ligaturen

30 Pretpakket: Allemaal hulppieten
TAAL & REKENEN (groep 4-5)
Floor Koedam

32 Een dagje Rembrandtplein
SCHOOLORGANISATIE (team)
Tjeerd Streekstra, Wim van Slijpe
Opzet, waarmee kinderen met de hele groep zelfstandig aan het werk kunnen bij afwezigheid van de leerkracht. Over werkwijze en gedachtegoed rond Rembrandtplein: een multifunctionele werkplek voor <<noodgevallen>>.
WEBSITE:
– Projectplan, voorbeeldopdrachten, richtlijnen toezichthouders
– Menukaart, stappenplan bestellingen, fictief geld
– Foto-impressie


39 PraxisTip: Ophangvisjes
Gerard Hildering


40 Lied van de maand: Hij is er weer!
MUZIKALE VORMING (groep 1-4)
Gerard Willems
Website: Melodie, karaokeversie, lessuggesties