Praxis Bulletin — Jrg. 26 (mei 2009) Nr. 9

5 Slimme kleuters: sociaal zwak of niet?
ZORGVERBREDING & SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (groep 1-2)
Drs. Eleonoor van Gerven
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong worden vaak als sociaal zwak ervaren. Zijn ze dat ook? Of speelt er een ander probleem? Over relatie tussen de ontwikkeling van de cognitie en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

10 Burgerschap in de klas

BURGERSCHAP (team)
Jimke Nicolai
Hoe kunt u gestalte geven aan burgerschapsvorming en sociale integratie in uw onderwijspraktijk? Artikel met praktische uitwerkingen, tips en gereedschap om te oefenen. Over klasse! box en klasse! kas!
WEBSITE:
– Praktische uitwerkingen en tips voor elke bouw


14 Pretpakket: De zinnenklutser
TAAL & TAALBESCHOUWING (groep 6-8)
Floor Koedam
Kopieerblad dat als ‘pretpakketopdracht’ ingezet kan worden. Maar ook bij een les over taalbeschouwing over zinnen, zinsbouw, woordsoorten en woordgroepen. Taalkundig en rekenkundig ontleden dus, maar dan anders.

16 Als kinderen te veel voor zichzelf opkomen
ZORGVERBREDING (team)
Luc Koning
Artikel over gedragingen en achtergronden van kinderen, die overdreven assertief zijn. Over herkenning en begeleiding van agressiegedrag. Met stappenplan.

20 “Thuis is mijn kind heel anders!”
COMMUNICATIE (team)
Maaike Dalhuisen
Tips en suggesties over hoe u als leerkracht op een goede manier vorm kunt geven aan gesprekken met ouders in het algemeen n met ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in het bijzonder.

24 Streetdance en hiphop
DANSANTE VORMING (groep 1-8)
Karlien Eggermont
Dit artikel brengt hiphop en streetdance binnen de school, waardoor een brug geslagen wordt tussen verschillende culturen. Over een boeiende combinatie van sport, cultuur, muziek en zelfexpressie.
WEBSITE:
– Twee uitgewerkte dansbeschrijvingen voor elke bouw


29 Verhalen met zin
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (groep 3-8)
Nel de Theije-Avontuur
Over verhalen, als uitgangspunt voor het filosoferen met kinderen. Met een verhaal, een lesbrief en richtvragen als praktische uitwerking.

34 Portfolioleren: iets voor u? (2)
DIDACTIEK (team)
Walter Koning
Het doel van een portfolio is om de ontwikkeling van leerlingen zichtbaar te maken. Tweedelige serie over portfolioleren in de praktijk. Aflevering 2: Over soorten portfolio’s en over de gebruiksmogelijkheden van het portfolio bij evaluatie en rapportage.
WEBSITE:
– Uitgewerkt rapport
– Voorbeeld van een tweede stappenplan
– Voorbeeld van een protocol met normering

39 Linkshandige schrijver en rechthandige schrijver broederlijk bijeen
PRAXISTIP
Harmen Hettinga
Over ‘overlast’ en verkeerde schrijfhouding

40 Lied van de maand: De allerliefste vader
MUZIKALE VORMING (groep 3-5)
Hans van Eerden
Website:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties