Praxis Bulletin — Jrg. 26 (maart 2009) Nr. 7

5 Tussen levensbehoefte en taboe
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING, PEDAGOGIEK & ZORGVERBREDING (team)
Peter de Vries
Benaderen we fysiek contact binnen de school vanuit het oogpunt van taboe of vanuit de levensbehoefte van kinderen? Dit artikel bespreekt het aanraken vanuit diverse perspectieven. Over literatuur, pedagogische waarde en onderzoek.

10 Een krachtige leeromgeving 2

REKENEN EN WISKUNDE & DIDACTIEK (team)
Vincent Klabbers
Driedelige serie over het ontwerpen van een krachtige leeromgeving. Zeven pijlers om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Aflevering 2 (over rekenonderwijs): pijler 4-7.

16 Top vijf schoolvogels 2
NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE (groep 6-8)
Maarten de Jongh
Tweedelige serie over eenvoudig uit te voeren mogelijkheden voor boeiend natuuronderwijs. Aflevering 2: activiteiten rond de broedperiode, op het eigen schoolterrein..
WEBSITE:
– Idee‘n voor introductieactiviteit
– Bruikbare boeken en websites
– Drie opdrachtenbladen (met antwoorden)


20 Overprikkeling
ZORGVERBREDING, PEDAGOGISCH KLIMAAT & SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (team)
JosŽ Kuijsters

Over de gevolgen van overprikkeling en het cre‘ren van rustmomenten in de klas. Met tips voor uzelf, om uw houding en werkwijze ‘rustgevender’ te maken. En met stiltespelletjes voor de kinderen.

24 Speelplezier met de paashaas
PAASVIERING (groep 1-2)
Margot Wouterse-Schmitz
Over spelen, maken, praten, rekenen en geletterdheid in samenhang. Door middel van een speelverhaal worden nieuwe activiteiten ge•ntroduceerd, die uitmonden in (werk)hoeken. Van hazenatelier tot kabouterstad en van kippenhok tot hazenkantoor.
WEBSITE
– voorbeeldkaart kip en haan
– idee‘nkaart eieren versieren
– eierbestellijst
– plattegrond kabouterstad
– voorbeeldkaartjes voor paaswenskaarten


29 Paaskippen op de paastafel
HANDVAARDIGHEID & PASEN (groep 5-8)
Floor Koedam
Beschrijving van de werkwijze voor het maken van een leuke paaskipknutsel. Met werkblad.

32 Landmeten op het schoolplein
WERELDORIèNTATIE & RUIMTELIJKE ORIèNTATIE (groep 6-8)
Annemieke Everaart, Annemarieke den Heijer, Jorn Munnik & Adriaan van den Berg
Dit artikel biedt u een nieuwe kijk op de topografie van Nederland. Met het verhaal van Berend Botje als denkmodel. En met praktische handreikingen, om aan de slag te kunnen in de klas.
WEBSITE
– voorbeelden en toepassingen
– uitgebreide versie van de kompascirkel
– fotomateriaal

39 Lesidee‘n delen op de website

40 Lied van de maand: Verrekijker
MUZIKALE VORMING (groep 1-4)
Floor Koedam
Website:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties