Praxis Bulletin — Jrg. 26 (februari 2009) Nr. 6

5 Podcasten in het basisonderwijs
ICT & DIDACTISCHE WERKVORMEN (team)
Mandy de Bruin
Over de vele mogelijkheden van podcasting als ICT-werkvorm binnen uw onderwijs. In een drietal internetextensies zal – door stappenplannen, lesidee‘n en handleidingen – de materie vervolgens toegankelijk worden gemaakt, voor praktische toepassing in de klas.
WEBSITE:
– Praktische uitwerking (deel 1)


10 ADHAD en ODD

ZORGVERBREDING (team)
Drs. Katja van der Veer
Hoe kunt u met eenzelfde aanpak tegemoetkomen aan de eigen, speciale behoeften van kinderen met een verschillende stoornis? Praktische voorbeelden en tips voor een effectieve aanpak.

14 Top vijf schoolvogels 1
NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE (groep 6-8)
Maarten de Jongh
Tweedelige serie over eenvoudig uit te voeren mogelijkheden voor boeiend natuuronderwijs. Aflevering 1: over (school)vogels en het inrichten van een vogelvriendelijk schoolterrein.
WEBSITE:
– Idee‘n voor introductieactiviteit
– Bruikbare boeken en websites
– Tips voor organisatie ‘schoolvogeltelling’
– Top tien Nationale Tuinvogeltelling (2005-2008)
– Drie opdrachtenbladen (met antwoorden)


19 een krachtige leeromgeving
REKENEN EN WISKUNDE & DIDACTIEK (team)
Vincent Klabbers
Driedelige serie over het ontwerpen van een krachtige leeromgeving. Zeven pijlers om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Aflevering 1 (over rekenonderwijs): pijler 1-3.

24 Erfgoededucatie
CULTUUREDUCATIE (groep5-8)
Olga Faber & Vie van Steenbergen
Beschrijving van de mogelijkheden voor het geven van lessen, lessenseries en projecten over monumenten en (maritiem) archeologisch erfgoed Žn wat voor ondersteuning u daarbij kunt krijgen. Aan de slag in de eigen omgeving, met wrak of vondst, met park of wijk!

29 Een kind kan de klus doen
TECHNIEK (groep 6-8)
Bert Munsterman
Aandacht voor huis-tuin-en-keukentechniek. Over praktische klusjes met kluskaarten, waarbij vaardigheden rond hout en houtbewerking centraal staan.
WEBSITE:
– Zes kluskaarten
– Opdrachtenblad ‘veilig en onveilig’ (zoekplaat)


32 Het weer: Elke dag anders
WERELDORIèNTATIE (groep 1-3)
Leonie de Kok
Algemene activiteiten rond het weer Žn verwerkingsidee‘n per weertypen (beginsituaties en vervolgactiviteiten), die u het hele jaar door kunt gebruiken. Een scala aan weeravonturen, met een geheimzinnig begin.

39 PraxisTip: De blijde doos
Monique Frankema


40 Lied van de maand: Kamba jŽe
MUZIKALE VORMING (groep 7-8)
Hans van Eerden
Website:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties