Praxis Bulletin — Jrg. 26 (april 2009) Nr. 8

5 Wat kunnen we onze hoogbegaafde leerlingen bieden?
ONDERWIJSCONCEPT & ZORGVERBREDING (team)
Pierre Wolters
Over een succesvolle aanpak van het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, naar Amerikaans model. aan bod komen: screening, selectie, consistent beleid, professionalisering en eenduidige aanpak.

10 Post met een kroontje

VERHALEND ONTWERP & WERELDORIèNTATIE (groep 1-5)
Suzanne Claassen
Verhalend ontwerp rond een zelfgemaakt postkantoor, waarbij de weg van de brief centraal staat.

14 We maken een kringetje
DIDACTIEK & ZORGVERBREDING (groep 1-2)
Luc Koning (Pravoo-instituut, Lekkerkerk)
Artikel, dat vraagtekens plaatst bij het nut en de functie van kringactiviteiten in groep 1/2. Over leerlijnen en variatievormen. Discussie voor leerkrachten in de onderbouw.

18 Pretpakket: Zo gaat ie goed!
NATUURONDERWIJS (groep 5-6)
Floor Koedam

20 Portfolioleren: iets voor u?
DIDACTIEK (team)
Walter Konings
Het doel van een portfolio is om de ontwikkeling van leerlingen zichtbaar te maken. Tweedelige serie over portfolioleren in de praktijk. Aflevering 1: wat is portfolioleren en wat betekent deze manier van werken voor u als leerkracht.

24 Een krachtige leeromgeving 3
AARDRIJKSKUNDE & DIDACTIEK (team)
Erik Zagwijn, Vincent Klabbers
Driedelige serie over het ontwerpen van een krachtige leeromgeving. Zeven pijlers om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Aflevering 3: onderzoek naar bruikbaarheid van deze pijlers voor het aardrijkskundeonderwijs, aan de hand van een lesmodel.
WEBSITE:
– Domino met spelregels


29 Een dynamische wereld
NATUUR & TECHNIEK (groep 6-8)
Bert Munsterman
Vijf technieklessen, waarbij beweging (mechanica) centraal staat. Over beweging (klassikale verkenning), wrijving (weerstand), traagheid, wielen en kogellagers. Met achtergrondinformatie en opdrachtkaarten.
WEBSITE:
– Opdrachtkaarten met antwoorden


32 Verkeersles anders
VERKEERSEDUCATIE (groep 1-2 / 8)
Ria de Gooijer
Over samenwerking tussen groep 8 en groep 1/2 Ž tussen brugklas en groep 8 bij de invulling van verkeerslessen op de basisschool. Over suggesties voor praktijklessen, met oefenvormen, variatievormen en handelingsgerichte aanwijzingen.
WEBSITE:
– Extra suggesties voor verkeerslessen


39 Pim Pam Pet in het Engels
PRAXISTIPS
Mandy de Bruin


40 Lied van de maand: Kampioen
MUZIKALE VORMING (groep 5-8)
Jan de Haan, Frans van de Goor
Website:
– Melodie, karaokeversie, lessuggesties