Praxis Bulletin — Jrg. 25 (september 2007) Nr. 1

3 Corresponderen met Robin Hood
WERELDORIèNTATIE
Maureen Borst
Over de principes van het freinetonderwijs, uitgelegd aan de hand van de onderwijstechnieken schoolcorrespondentie en klassenvergadering tijdens thematisch werken. Een praktijkschets.

8 Kunst van nature
KUNSTEDUCATIE & BEELDENDE VORMING (groep 1-8)
Femke van Gorkum
Praktijkvoorbeeld van een Beroepskunstenaar In de Klas (BIK). Aflevering 3: het kunstgedrag van prieelvogeltjes vormt de inspiratiebron om kunstwerkjes te maken van natuurlijke materialen in de buitenlucht. Over vergankelijkheid, afbreekbaarheid, camouflage en markering in de natuur Žn in de kunst.

13 Een week vol geheimen
LITERAIRE VORMING (groep 1-8)
Leonie de Kok
Beschrijving van een schoolbreed kinderboekenweekproject, met activiteiten voor alle groepen en tips voor een uitnodigende leesomgeving.

18 Alle hens aan dek!
GESCHIEDENIS & WERELDORIèNTATIE (groep 1-8)
Gido van der Broek & Piet Nagtegaal
In het jaar van Michiel Adriaanszoon de Ruyter mag een schoolbreed project over deze legendarische figuur natuurlijk niet ontbreken. Over de mogelijkheden per bouw en een projecttentoonstelling tot slot.

22 Veilig internetten op school
ICT & COMPUTERTOEPASSINGEN (team)
Sacha de Ruiter
Beschrijving van de mogelijkheden om internetten op school veilig te maken Žn te houden.

26 ‘Help! Weeksluiting!’
VIERING & DRAMATISCHE WERKVORMEN (groep 5-8)
Linda Dooren
Programma voor een weekbesluit, dat door leerkrachten Žn kinderen snel en gemakkelijk kan worden uitgevoerd. Beschrijving van opzet en werkwijze.

30 Mysteries, raadsels en geheimen
LITERAIRE VORMING, LEESBEVORDERING & BOEKPROMOTIE (groep 1-8)
Ben Golob
Mysterieuze, raadselachtige en geheimzinnige activiteiten voor de hele school rond de Kinderboekenweek. Van duel tot woordzoeker. Een projectbeschrijving.


35 Tip: Boekenbelletje maakt leesvrienden

36 Lied van de maand
MUZIKALE VORMING (groep 4-8)
Hans Aalbersberg
Ons geheim.