Praxis Bulletin — Jrg. 25 (oktober 2007) Nr. 2

3 Oud geleerd, jong gedaan
ACTIEF BURGERSCHAP & SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING (team)
Edwin Borger
Over een uniek en succesvol samenwerkingsverband tussen een school en een verzorgingstehuis. Kinderen en ouderen: praktijkbeschrijving van een magische combinatie.

8 Toverboek in de war
DRAMATISCHE VORMING (groep 3-4)
Dick de Haan
Hoe zet je een toneelspel in als onderwijsactiviteit, waarbij het eindproduct ondergeschikt is aan het leer- en ontwikkelingsproces? Een draaiboek.

12 Bijzonder lastig?
ZORGVERBREDING (team)
Judith Vos
Hoe sluit je aan bij de behoeften van leerlingen met uiteenlopende stoornissen in de groep? Concrete voorbeelden met aandachtspunten en tips.

16 Muzikaal cement
MUZIKALE VORMING & ZORGVERBREDING (groep 1-8)
Hans van Eerden
Over het inzetten van muziek als agogisch middel. Situatiebeschrijvingen, waarin musiceren het pedagogisch klimaat kan be•nvloeden.

20 Tinus Tel en de Meetmuis
REKENEN & WISKUNDE (groep 1-2)
Jet de Bruyne
Het rekenkastje als middel om tussendoelen voor het reken- en wiskundeonderwijs te verinnerlijken. Over een spannende Žn betekenisvolle introductie van beginnende gecijferdheid.

24 De wereldreiziger
VERHALEND ONTWERPEN & WERELDORIèNTATIE (groep 6-8)
Magrieta van der Tuin
Verhalend ontwerp, waarin kinderen – via een wereldreiziger – indringend kennismaken met diverse aspecten van landen, continenten en culturen.

28 Nieuwe letters maken
AANVULLING PRETPAKKET: VARIA (groep 6-8)
Floor Koedam

30 Elk kind is anders
ZORGVERBREDING (team)
Brigit Slegers
Over persoonlijkheidsdynamieken in het onderwijs: kenmerken, leerbehoeften en het omgaan met verschillen.

35 Tip: Zaagplankjes

36 Lied van de maand
MUZIKALE VORMING (groep 3-5)
Dick de Haan
De heks is ziek