Praxis Bulletin — Jrg. 25 (november 2007) Nr. 3

3 Vervroegde doorstroming
ZORGVERBREDING (team)

Eleonoor van Gerven
(Hoog)begaafde leerlingen en leertijdverkorting. Over de criteria, de procedure en de valkuilen bij vervroegde doorstroming.

8 In de ban van… schoentje zetten!
SINTERKLAASVIERING & REKENEN (groep 1-5)
Anja Buysman
Sinterklaasproject met ingebouwde leermomenten. Van voorleesverhaal tot pepernotenbakkerij. Van uitgewerkte minirekenleerlijn tot afsluitend toneelstuk.

12 Lezen met piet
SINTERKLAASVIERING, LEZEN & LITERAIRE VORMING (groep 1-4)
Ine Dirks
Leesbevorderingsproject voor de sinterklaastijd. Over de leespiet, ontbrekende puzzelstukjes en boeken, boeken, boeken…

16 De gezonde McDrive
VERHALEND ONTWERPEN & GEZOND GEDRAG (groep 4-6)
Cora Smid
Kinderen zetten het restaurant ‘De Rode Appel’ op, waar alleen maar gezonde gerechten worden geserveerd, die ze zelf hebben bedacht.

20 Hoor je wel? Omgaan met slechthorendheid
ZORGVERBREDING (team)
Inge van de Sande
Over logopedische stoornissen bij basisschoolkinderen en het belang om die tijdig te herkennen. Aflevering 3: slechthorendheid. Met uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

25 Ontwerp je eigen pen
HANDSCHRIFTONTWIKKELING, TECHNIEK & BEELDENDE VORMING (groep 6-8)
Harmen Hettinga
Hoe de vorm en het gripprofiel van een pen de schrijfresultaten positief kunnen be•nvloeden. Met opdrachten om dit zelf te ontdekken.

30 Springlevend rekenen!

REKENEN & WISKUNDE (team)

Jimke Nicolai
Pleidooi voor ‘levend leren’ in het algemeen en voor ‘levend rekenen’ in het bijzonder. Over freinettechnieken en proefondervindelijk verkennen.

35 Tips
Betsie Dogger

Hebt u een goede tip voor uw collega’s? Stuur of mail die dan naar Praxisbulletin. De redactie van Praxisbulletin beloont uw tips bij plaatsing met EUR 15,- per stuk.
– Buitenspeelkaartjes
– Cijferraam

36 Lied van de maand
MUZIKALE VORMING (groep 3-5)
Ruud van Leerzem
De nieuwe sint…