Praxis Bulletin — Jrg. 25 (mei 2008) Nr. 9

3 De rechten van de leerkracht
PERSONEELSBELEID & SCHOOLORGANISATIE (team)
Luc Koning
De centrale vraag in dit artikel is: wat moet je allemaal accepteren als leerkracht? Discussiestuk voor teambespreking over de tien basisrechten van de leerkracht.

8 Er was eens…
CULTUREEL ERFGOED (team)
Carola Eijsenring
Achteruit kijken als je vooruit moet… Nodig en nuttig. Maar wl met een open blik, gekoppeld aan een kritisch denkvermogen. Over het omgaan met multicultureel erfgoed.

12 Fijne vakantie gehad?
WERELDORIèNTATIE (groep 5-8)
Floor Koedam
Praktische suggesties voor het maken van een ‘Vakantieboekje’ in de eerste schoolweek na de zomervakantie.

14 China en de Olympische Spelen
WERELDORIèNTATIE & LEERSPEL (groep 7-8)
Bert Munsterman
De Olympische Spelen zijn onderwerp van een wereldori‘nterend opdrachtencircuit, dat tegelijkertijd enige sportieve, fysieke activiteit vraagt.

17 De schoolreisschatkist
TAAL (groep 3-4)
Johanna Dijkshoorn
Hoe een schoolreis leidt tot een schatkist, vol herinneringen. Over ervaren en bewaren. Uitvoerbaar in elke groep.

20 Spelen als basis voor leren 1
ZORGVERBREDING (team)

Wilma van den Heuvel
Beschrijving van diverse aspecten van spelen, als basis voor leren. Aflevering 1: over de invloed van het spel op de ontwikkeling van het kind.

25 Met de Inuit op speurtocht
WERELDORIèNTATIE & MILIEUEDUCATIE (groep 7-8)
Lidewij van Katwijk & Henk Bleeker
Verhalend ontwerp over de ingewikkelde problematiek rond klimaatverandering. Beschrijving van het groepsgebeuren, waarbij kinderen onderzoekers worden.

30 Boeiend Onderwijs in deze Tijd
DIDACTIEK & SCHOOLONTWIKKELING (team)
Roger Frijns
Over de vormgeving van duurzaam leren en de plaats van systeemdenken daarin. Praktijkbeschrijving met voorbeelden.

35 Tip: Rekenbingo

36 Lied van de maand: Knoepert
MUZIKALE VORMING (groep 1-4)
Hans van Eerden