Praxis Bulletin — Jrg. 25 (januari 2008) Nr. 5

Thema: GESCHIEDENISONDERWIJS
– Vensters door de tijd –

3 Geschiedenisonderwijs in beweging
THEMA (team)
Cees van der Kooij
Beschrijving van de ontwikkelingen binnen het geschiedenisonderwijs. Over de structurering van het verleden, de plaats van de kerndoelen en het belang van een inhoudelijk referentiekader. Van vaderlandse geschiedenis tot Canon.

8 ‘Geschiedenis is zo saai!’
THEMA (team)
Cees van der Kooij
Over beeldvorming als centraal didactisch begrip en de vertelling als didactische werkvorm bij geschiedenisonderwijs. Pleidooi voor het inzetten van beeldvormers, als bijdrage aan een verantwoord beeldvormingsproces. Van monument tot voorwerp, van vertelling tot gastspreker, van interview tot archief en van wandplaat tot internet. Over keuzes, mogelijkheden en beschikbaarheid.

12 Prentenboeken als beeldvormers
THEMA (team)
Cees van der Kooij
Over het inzetten van prentenboeken als beeldvormers. Aan de boekenserie ‘De wereld van Oek’ worden allerlei activiteiten gekoppeld, waardoor kinderen zich een goed beeld van het leven van de Hunebedbouwers kunnen vormen. Uitgewerkt voorbeeld voor de middenbouw.

17 Geschiedenis in betekenisvolle projecten
THEMA (team)
Jacqueline Kenter
Het voorleggen van interessante problemen aan kinderen blijkt een vruchtbare manier te zijn om hen actief en betrokken te krijgen. Door de leerdoelen van onderwerpen om te werken tot probleemstellingen of toepassingstaken, kunnen kinderen met die onderwerpen iets interessants gaan doen. Met een uitgewerkt voorbeeld over Willem van Oranje.

22 Vertellen is niet zo moeilijk!
THEMA (team)
Jelte van der Kooi
Over durvend vertellen, een minicursus verhalen bedenken, over feiten en fictie, verpakt in een verhaal. Met een uitgewerkt voorbeeld, waarbij het verhaal – als meest interactieve vorm van onderwijzen – centraal staat en de aanzet vormt voor een lessenserie over Rembrandt, Amsterdam en de Gouden Eeuw.

27 Een schatkist binnen handbereik
THEMA (team)
Cees van der Kooij
Over de plaats van het onderwerp, de bebouwde schoolomgeving, elementen van een landschap en een museumcollectie in de geschiedenisles. Pleidooi voor het ontwikkelen van een schatkist, waarvan de inhoud het verleden zichtbaar en tastbaar maakt. Concrete sporen, die bijdragen aan de beeldvorming van het verleden en helpen bij de ontwikkeling van tijdsbesef. Met een uitgewerkt voorbeeld over kinderarbeid en industriĀ‘le revolutie in de negentiende eeuw.

31 Een gastspreker in de les
THEMA (team)
Cees van der Kooij
Gastsprekers behoren in alle groepen structureel te worden opgenomen in het lesprogramma, zodat – naast allerlei aspecten van de hedendaagse werkelijkheid – ook aspecten van de historische werkelijkheid aan de orde kunnen komen. Met een uitgewerkt voorbeeld over de Tweede Wereldoorlog, bezetting en bevrijding.