Praxis Bulletin — Jrg. 25 (april 2008) Nr. 8

3 Schoolcounseling
ZORGVERBREDING & SCHOOLORGANISATIE (team)
Jacquette Meijerink
Praktische informatie over deze gespecialiseerde vorm van hulpverlening aan leerlingen n leerkrachten in probleemsituaties. Over de positieve effecten van zorg op maat.

6 Reizen door vensters
KUNSTEDUCATIE & BEELDENDE VORMING (groep 3-4)
Femke van Gorkum
Praktijkvoorbeeld van een Beroepskunstenaar In de Klas (BIK). Aflevering 4: beeldend project, waarbij een fantasiereis en de beleving daarvan uitgangspunt zijn voor creatieve werklessen en een spectaculaire presentatie.

11 Afscheid van groep 8
GEZOND GEDRAG & SOCIALE REDZAAMHEID (groep 8)
Ellen Reehorst
Kinderen staan stil bij hun basisschoolperiode, hun eigen ontwikkeling en de dingen die komen gaan. Verhalend ontwerp over terugkijken en vooruitkijken, herinneringen en complimenten. Met een uitbreiding over roken, alcohol en drugs.

16 Het meesterwerk
WERELDORIèNTATIE (groep 8)
Tseard Veenstra
Kinderen werken in de laatste maanden van de basisschool aan een product, waarmee ze laten zien wat ze kunnen. Ze laten iets blijvends achter op de school: hun proeve van bekwaamheid. Hun meesterwerk! Met plan van aanpak.

20 ‘Hoi…! Zinsaankleding!’
ADAPTIEF ONDERWIJS & TAALONTWIKKELING (team)
Monique Hansma & Rinse Dijkstra
De overeenkomsten tussen twee onderwijsconcepten worden zichtbaar gemaakt in een tweetal artikelen. Aflevering 2: een praktijkvoorbeeld voor de bovenbouw. Met lesbeschrijving, stappenplan en reflecties.

24 Schaduwbeestjes in het zonnetje
NATUURONDERWIJS (groep 1-8)
Maarten de Jongh
Over natuurbeleving naast de schooldeur. Aflevering 2: direct toepasbare mogelijkheden om verbluffende topervaringen op te doen met schaduwbeestjes als slakken, wormen en pissebedden.

28 Striptaal
AANVULLING PRETPAKKET: BEELDENDE VORMING (groep 5-8)
Floor Koedam
Werkbladenserie rond striptaal. Werkblad 1: over klanknabootsing.

30 Speelplezier in het atelier
DIDACTIEK, WERKVORMEN & EXPRESSIE (groep 1-3)
Margot Wouterse-Schmitz
Tips om een atelier in te richten (of te verrijken), waar kinderen iedere dag kunnen manipuleren, construeren en beeldend kunnen werken. Over een rijk aanbod, inspiratiebronnen, drie manieren van werken en begeleiding.

35 Tip: Toverfruit

36 Lied van de maand: Dans, Marouchka!
MUZIKALE VORMING (groep 5-8)
Floor Koedam