Praxis Bulletin — Jrg. 24 (november 2006) Nr. 3

3 Ontwerpend leren
ICT (groep 5-8)
Paul de Maat & Marian Schelvis
Over de didactiek van een onderwijsmodel, waarbij leerlingen leren door zelf projecten te ondernemen en producten te ontwerpen. Met praktijkvoorbeeld en ondersteunende website.

8 Muzikaal verbouwen
MUZIKALE VORMING & SINTERKLAASVIERING (groep 1-8)
Niek Sonneveld
Lessenserie over het slopen, (ver)bouwen, renoveren en opnieuw bedenken van sinterklaasliedjes. Een handleiding.

13 Post van de postpiet
SINTERKLAASVIERING (groep 1-3)
Leonie de Kok
Interactief correspondentieproject tussen de postpiet en onderbouwgroepen. Met een veelheid aan betekenisvolle leereffecten.

18 Het architectenbureau
RUIMTELIJKE ORIèNTATIE & VERHALEND ONTWERPEN (groep 4-6)
Cora Smid
Verhalend ontwerp, waarbij kinderen bezig zijn met het inrichten van de ruimte. Ze richten een architectenbureau op en ontwerpen een nieuwbouwwijk.

22 Couscous en marsepein
OUDERPARTICIPATIE & INTERCULTURELE COMMUNICATIE (team)
Carola Eijsenring
Over de hobbels die te nemen zijn bij interculturele communicatie. Met praktijkvoorbeeld en actiepunten.

27 Kwaliteit als doel
KWALITEITSZORG (team)
Hans de Brouwer
Aandachtspunten voor het stapsgewijs verbeteren van de kwaliteit van uw onderwijs en uw school. Over integrale kwaliteitszorg in de dagelijkse onderwijspraktijk.

32 Sinterklaas…, wie kent hem?
SINTERKLAASVIERING (groep 6-8)
Jan de Haan
Sinterklaas als cultureel erfgoed. Achtergrondinformatie over de goedheilig man, met werkbladen op de website.

35 Tip: Lunchboxen voor kerstmaaltijd

36 Lied van de maand: Als Sinterklaas….
MUZIKALE VORMING (groep 3-6)
Floor Koedam