Praxis Bulletin — Jrg. 24 (mei 2007) Nr. 9

3 Zittenblijven of overgaan?
VISIEONTWIKKELING & SCHOOLBELEID (team)
Luc Koning
Werkwijze en organisatie van een studiedag(deel) over zittenblijven en overgaan. Aanzet tot visieontwikkeling voor teamdiscussie. Met stellingen, operationaliseringen, procedures en knelpunteninventarisatie.

8 Een Engelse dag
VIERING & ENGELS (groep 7-8)
Monique Frankema
Een Engelse dag (of week) als afsluiting van het schooljaar in de hoogste groepen. Een beschrijving van de mogelijkheden, met een echte high tea als feestelijk slot!

12 Slimme kleuters
ZORGVERBREDING (groep 1-2)
Eleonoor van Gerven
Hoe kunt u slimme kleuters tegemoetkomen, zonder dat u moet overstappen naar een geheel ander onderwijsconcept? Over het verantwoord omgaan met ontwikkelingsvoorsprong in de kleutergroep, waarbij verrijken en “compacten” centraal staan.

16 Praxisatelier: Broeder Beer
KUNSTBESCHOUWING & BEELDENDE VORMING (groep 3-5)
RenŽ van Blerk
Een beeldje van aardewerk, gemaakt door een Navajo-indiaan in de Verenigde Staten, is onderwerp van kunstbeschouwing. Beeldend project met creatieve werklessen rondom boetseren en een heuse expositie!

21 Ruimte voor de ruimte
VERHALEND ONTWERPEN & TECHNIEK (groep 6-8)
Bert Munsterman
Maak met uw groep een ruimtereis, met fascinerende onderdelen op het gebied van techniek en expressie. Een verhalend ontwerp tussen fantasie en werkelijkheid!

26 Met jouw intelligenties de wereld (ver)kennen
AARDRIJKSKUNDE & DIDACTIEK (team)
G.J.W. Bent
Over het inzetten van meervoudige intelligentie (MI) bij adaptief aardrijkskundeonderwijs, waardoor een kind wordt uitgedaagd de wereld met zijn (of haar) eigen (sterke) intelligenties te verkennen.

30 Op jacht naar de mammoetkies…
WERELDORIèNTATIE & VIERING (groep 5-8)
Frans de Bree & Annemarie Rijnsburger
Beschrijving van een speurtocht naar een archeologische vondst met de hele groep. Via allerlei zoekopdrachten en puzzels moet er een mammoetkies worden gevonden. Met het spelverloop als stappenplan!

35 Tip: Lijstjes van cd-doosjes

36 Lied van de maand
MUZIKALE VORMING (groep 4-6)
Bart Dijstra
In de vliegmachien