Praxis Bulletin — Jrg. 24 (maart 2007) Nr. 7

3 Filosoferen met kinderen in zeven stappen
FILOSOFEREN & CONCEPTUELE TAALONTWIKKELING (team)
Rudolf Kampers
Dit artikel maakt filosoferen praktisch en laagdrempelig. Aan de hand van een zevenstappenplan kunt u morgen al filosoferen met uw groep!

8 Het levende museum
DRAMATISCHE VORMING (groep 4-6)
Marte Sloot Jongbloed
Dramatische vorming, aflevering: ‘Het levende museum’. Handleiding voor het maken van een toneelstuk naar aanleiding van een schilderij of een beeldengroep.

12 Natte voeten
CULTUREEL ERFGOED (groep 7-8)
Karin Kievit
Project met veel informatie en opdrachten over waterbeheer in Nederland. Werken met kaarten en gericht kijken naar landschapselementen staan centraal in deze leerzame lessenserie.

16 Paaspuzzeltocht
VIERING
Floor Koedam
Een vrolijke paasactiviteit met diverse speelwijzen en organisatievormen. Met opdrachtkaartjes, puzzeldiagram en zoekzin.

20 Auditieve waarneming in groep 1-2: zin en onzin
LEZEN & ZORGVERBREDING (groep 1-2)
Luc Koning
Beschouwend artikel over het nut (of de nutteloosheid) en de betekenis (of de betekenloosheid) van auditieve vaardigheden. Een stellingname.

25 Praxisatelier: Het oude Raethuijs der Stadt Amsterdam
KUNSTBESCHOUWING & BEELDENDE VORMING (groep 6-8)
RenŽ van Blerk
Een schilderij (1657) uit het Rijksmuseum is onderwerp van kunstbeschouwing. Beeldend project met creatieve werklessen rondom stadsgezichten en architectuur.

30 Een juf met een hoofddoek. Nou Žn…!
ATTITUDEVORMING & PERSONEELSBELEID (team)
Carola Eijsenring
Pleidooi voor de toegevoegde waarde van een multicultureel team op school. Over het belangrijke proces van schoolontwikkeling en personeelsbeleid. Met veel aandachtspunten en stellingen voor een teamdiscussie.

35 Oproep
Stuur uw voorleesverhaal in!

36 Lied van de maand: Lentekriebels
MUZIKALE VORMING (groep 5-7)
Jan de Haan