Praxis Bulletin — Jrg. 24 (juni 2007) Nr. 10

3 Actieve burgers in de klas
SCHOOLORGANISATIE & BELEID (team)
Leo Pauw
De klas en de school als oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap. Over kennis, vaardigheden en attitudes.

8 De Matrixquiz
WERELDORIèNTATIE & (LEER)SPEL (groep 5-8)
Dick de Haan
Uitdagend leerspel voor alle leeftijden. Beschrijving van formule, spelverloop en uitvoering.

12 Hoe een stad aan haar naam kwam…
GESCHIEDENISONDERWIJS (groep 1-8)
Gerben de Vries
Hoe u vanuit een verhaal naar de historische werkelijkheid toewerkt. Over de inzet van de storyline approach binnen de zesslag voor geschiedenisonderwijs

17 Register Praxisbulletin 2006-2007
Totaaloverzicht van de 24ste jaargang (team)

22 Met de wind in de zeilen
HANDVAARDIGHEID & TECHNIEK (groep 7-8)
Floor Koedam
Maak een modelbootje van hout. Met echt gereedschap. Dat is nog eens leuk. Dus… op naar de houthoek! Beschrijving van een stappenplan. Met knutselkaarten.

26 Sociaal-emotionele problemen?
ZORGVERBREDING (team)
Jacquette Meijerink
Over de noodzaak om sociaal-emotionele problemen systematisch te signaleren, als positieve bijdrage aan een goed zorgklimaat op school. Beschrijving van een signaleringssysteem in de praktijk.

30 Discussi‘ren kun je leren
CONCEPTUELE TAALONTWIKKELING & COMMUNICATIE (team)
Chantal Deken
Over de positieve effecten van discussielessen als werkvorm. Beschrijving van een totaalplan: onderdelen, organisatie, opbouw en verloop.

35 Tip: Tip voor stagiair(e)s

36 Lied van de maand
MUZIKALE VORMING (groep 8)
Acht jaren hier op school.