Praxis Bulletin — Jrg. 24 (januari 2007) Nr. 5

Thema: SPEERPUNT NATUUR

3 Speerpunt Natuur…voor u!
VOORWOORD
Floor Koedam


4 Een magisch moment
NATUUR & MILIEUEDUCATIE (team)
Simon Olbertijn
Inleidend artikel op het themanummer. Pleidooi om structureel aandacht te besteden aan NME. Over de stand van zaken en de mogelijkheden voor vernieuwing, natuurlijke nieuwsgierigheid en omgevingseducatie, hulpbronnen en samenwerkingsverbanden.

8 Aan de slag met biodiversiteit
NATUUR & MILIEUEDUCATIE (team)
Arjan Woertink
Biodiversiteit als ingang voor actueel natuur- en milieuonderwijs vraagt om gerichte keuzes, die passen bij leerlingen, schoolomgeving en lespraktijk. Een beschrijving.

12 In deze bonen zit muziek
BESEF & WAARDERING (groep 1-2)
Simon Olbertijn
NME-project voor groep 1-2, waarbij natuuronderwijs, muziek en drama worden gecombineerd tot een bonenspektakel. Over besef en waardering. Met bonenontdekhoek en afsluitende presentatie.

16 De Torteltuin
ZORG & VERANTWOORDELIJKHEID (groep 3-4)
Hilly Bobbink
Een verhaal is uitgangspunt voor het zorgaspect van natuuronderwijs, NME-project voor groep 3-4, waarbij zorg en verantwoordelijkheid centraal staan. Over bewustwording en strijdbaarheid, betrokkenheid en zorgplan. Een praktijkbeschrijving.

20 WonderWeb
WAARNEMEN & ONDERZOEKEN (groep 5-6)
Arjan Woertink
Beschrijving van een uitdagend lespakket voor groep 5-6, waarbij waarnemen en onderzoeken centraal staan. Over zelfstandig natuuronderzoek in de directe schoolomgeving en het ontdekken van natuurlijke relaties tussen de verschillende dier- en plantensoorten.

26 De zwerfvuiladviseurs
RECHTVAARDIGHEID, KEUZEVAARDIGHEID & DUURZAAM HANDELEN (groep 7-8)
Simon Olbertijn
Kinderen worden ingeschakeld als onderzoeker, actievoerder en adviseur bij het afvalprobleem in de eigen buurt. Totaalproject, waarbij kinderen een grote verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld en ¬écht serieus worden genomen. En…met zichtbare resultaten!

30 Samen het veld in!
NATUUR- & MILIEUEDUCATIE (team)
Johan Eppink
Praktijkvoorbeelden voor begeleiding en ondersteuning van buitenwerklessen. Over natuurouders, schoolgidsen, schoolspeeltuinen en adoptie van natuurgebieden. Met verwijzingen naar organisaties en producten, om ook in uw eigen omgeving met veldwerk aan de slag te gaan.

35 Personalia medewerkers IVN

36 Lied van de maand: Ik ben een boon
MUZIKALE VORMING (groep 1-2)
Simon Olbertijn