Praxis Bulletin — Jrg. 24 (december 2006) Nr. 4

3 Goed gedrag op de speelplaats
PEDAGOGISCH KLIMAAT & SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING & BEGELEIDING (team)
Lieke van Wermeskerken
Stappenplan om voorwaarden te scheppen voor gewenst gedrag op de speelplaats n om dat gedrag te versterken.

8 Wij wensen u een talig kerstfeest!
VOORBEREIDENDE TAALONTWIKKELING & KERSTVIERING (groep 1-3)
Jet de Bruyne & Aukje van der Meer
Een prentenboek is uitgangspunt voor een talig themaproject rond kerst.

12 Hoogbegaafd?
ZORGVERBREDING (team)
Eleonoor van Gerven
Passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen vraagt om een slimme diagnostiek. Een breed en helder beeld, als basis voor verder handelen. Procesbeschrijving.

16 Op weg naar een stal…
KERSTVIERING (groep 4-6)
Barbara Raadsen
Een Russisch kerstverhaal is uitgangspunt voor creatieve werklessen en bezinning rond kerst. Theorie en creativiteit, gecombineerd tot een inspirerend lesprogramma.

20 Natuurlijke verbindingen
TECHNIEK & WERELDORIèNTATIE (groep 4-6)
Maril Heijen
Constructies en verbindingen in de natuur inspireren tot exploreren en constructief bezig zijn. Over stevigheid, draagkracht, beweging en stabiliteit.

25 Intelligent schrijven
SCHRIJVEN & HANDSCHRIFTONTWIKKELING (team)
Mariska Bijl-Venema
Hoe zet u acht intelligenties in bij de schrijfles? Over het effectief toepassen van meervoudige intelligentie bij de schrijfinstructie.

30 Te koop!
WERELDORIèNTATIE (groep 7-8)
Karin Wels & Ria de Gooijer
Vakoverstijgende lessenserie rond het kopen van een nieuwe woning. Acht actieve lessen vol ontdekkingen. Van bevolkingspiramide tot schaalgrootte, van verkooppresentatie tot rollenspel. Samenwerkend leren in optima forma!

35 Tip: Kerstlantaarntje

36 Lied van de maand: Kerstboom
MUZIKALE VORMING (groep 1-3)
Gerard Willems