Praxis Bulletin — Jrg. 23 (mei 2006) Nr. 9

3 Kleurenblindheid bij kleuters
ZORGVERBREDING (groep 1-2)
Minka Timmer
Informatief artikel over een relatief onbekend fenomeen. Over de noodzaak van vroegtijdige signalering en informatie-uitwisseling.

6 Oplossingsgericht coachen
ZORGVERBREDING & PEDAGOGISCH KLIMAAT (team)
Marald Mens
Presentatie van een nieuwe aanpak om gedragsproblemen in de klas te benaderen. Van probleemgericht naar oplossingsgericht denken.

10 Schrijven en het WK voetbal
SCHRIJVEN & HANDSCHRIFTONTWIKKELING (groep 6-8)
Harmen Hettinga
Hoe je schrijfoefeningen kunt koppelen aan een actueel sportevenement. Over het oefenen van werkverzorging, leesbaarheid, tempo en houding.

15 Praatgroep dyslexie
ZORGVERBREDING & PEDAGOGISCH KLIMAAT (team)
Jacquette Meijerink
Beschrijving van een systematische opzet van het dyslexiebeleid, waardoor veel sociaal-emotionele problematiek wordt voorkomen.

20 Versieren is de kunst
KUNSTBESCHOUWING & BEELDENDE VORMING (groep 5-8)
Floor Koedam
Toegepaste kunst als onderwerp van beschouwing. Over patronen en sjablonen. Met creatieve werklessen en een overzichtstentoonstelling.

25 Tijd voor lezen
LEZEN (team)
Karin Willems
Over een nieuwe aanpak van het leesonderwijs op een school, waarbij leesmotivatie, leesbegrip en leesbeleving de sleutelwoorden zijn.

30 Winkelen in de klas
ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS (groep 3-4)
Angeline van Bijsterveldt
Hoekenwerk, zone van de naaste ontwikkeling, de betrokkenheid van kinderen vergroten… Over ontwikkelingsgerichte activiteiten in groep 3/4.

35 Logboek (Praxistip)

36 Achterkantje
MUZIKALE VORMING (groep 4-7)
Joost Walter
Haastje-repje rap.