Praxis Bulletin — Jrg. 23 (maart 2006) Nr. 7

3 Adaptief onderwijs regisseren (1)
ADAPTIEF ONDERWIJS & ATTITUDEVORMING (team)
Rinse Dijkstra
Korte serie over adaptief onderwijs. Aflevering 1: over uitgangspunten en principes, regiegebieden en zelfsturing.


8 Voorjaar!
DRAMATISCHE VORMING & VIERING (groep 1-4)
Marte Sloot-Jongbloed
Drama als doel (3). Aflevering: ‘Het lege bloemenstalletje’. Handleiding voor het maken van een toneelstuk over het aanbreken van de lente.

12 Wereldleed, wat doe je ermee?
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING & ZORGVERBREDING (team)
Luc Koning
Wereldleed. Hoe reageer je daarop? Artikel over de noodzaak om hiervoor schoolbeleid te ontwikkelen. Over denkfouten en grenzen stellen.

16 Beng…, boem…, au!
MUZIKALE VORMING & VERKEERSEDUCATIE (groep 3-5)
Ruud van Leerzem
Praktische lessenserie, waarin de vakgebieden muziek en verkeer worden gecombineerd tot ŽŽn betekenisvolle context.

20 Tekstwerk met Daantje (1)
TAAL & LITERAIRE VORMING (groep 5-8)
Floor Koedam
Korte serie over het pluriform verkennen en verwerken van teksten. Aflevering 1: zestien opdrachtkaarten met speelse, “talige” verkenningen rond een gedicht van Annie M.G. Schmidt. Bedoeld voor groepswerk.

25 De wereld in de klas
MONDIALE VORMING & WERELDORIèNTATIE (team)
Josien Stringer, Hans Aalbersberg, Margriet Jansen
Aandachtspunten om het wereldperspectief in de klas te halen Žn te houden. Compleet met voorbeelden, criteria en didactische handgrepen.

30 Geen kat in de zak (Praxisatelier)
BEELDENDE VORMING & KUNSTBESCHOUWING (groep 6-8)
RenŽ van Blerk
Een schilderij – in de Japanse schilderstijl sumi-e – is onderwerp van kunstbeschouwing. Beeldend project met creatieve werklessen.

35 Praxis Service

36 Achterkantje
MUZIKALE VORMING (groep 1-4)
Kurt Efting
De wi-wa-wigwam