Praxis Bulletin — Jrg. 23 (januari 2006) Nr. 5

Thema: CULTUUR MET BELEID – Kansen met kunst en erfgoed

3 Cultuureducatie: versterking van binnenuit
THEMA – CULTUUREDUCATIE (team)
Hans Muiderman, Jan Wagemakers, Joost Kuggeleijn & Annette Lubbers
Een sterke positie van cultuureducatie begint bij persoonlijke ervaringen met cultuur van leerkrachten zelf. Ervaringen, die de ruimte moeten krijgen. Inleidend artikel over faciliteren, stimuleren en motiveren.

7 Cultuureducatie: de leerkracht als cultuurdrager
THEMA – CULTUUREDUCATIE (team)
Jan Stoel
Beschrijving van de mogelijkheden om via een Interne Co¬ördinator Cultuureducatie (ICC’er) een cultureel actieplan voor de school op te zetten. Over samenwerking bij de vormgeving van cultuureducatie.

12 Cultuur als motor voor het nieuwe leren
THEMA – CULTUUREDUCATIE (team)
Pieter Mols
Beschrijving van de mogelijkheden om met kunst- en erfgoededucatie te werken aan nieuwe onderwijsconcepten. De school als oefenruimte. Over het gebruik van cultuur als middel om actueel onderwijs vorm te geven.

17 Cultuureducatie: probleem of oplossing?
THEMA – CULTUUREDUCATIE (team)
Jeroen Mulder
Praktische handvatten voor structurele inbedding van cultuureducatie in het onderwijsaanbod. Over het opzetten van “marktplaatsen”, waar vraag en aanbod op het gebied van cultuureducatie bij elkaar komen.

21 ‘Misschien nog een zonnetje maken?’

THEMA – CULTUUREDUCATIE (team)
Pieter Mols
Over samenwerkingsprojecten tussen pabo-studenten, culturele instellingen en basisscholen. Beschrijving van de manier waarop deze projecten worden opgezet. Over kunst als leermiddel. Van visieontwikkeling tot projectonderwerp.

26 Een culturele kaart van de schoolomgeving
THEMA – CULTUUREDUCATIE (team)
Pieter Mols
Beschrijving van een aanpak, die de culturele omgeving van de school in kaart kan brengen. Stappenplan voor het maken van een werkbare, culturele kaart. Compleet met lijst van relevante websites.

28 Cultureel erfgoed en onderwijs: de ideale mix
THEMA – CULTUUREDUCATIE (team)
Hildegarde van Genechten
Denken, doen en beleven. Over het erfgoedbeleid in Vlaanderen. Artikel, waarin de Vlaamse situatie indringend onder de loep wordt genomen. Met een veelheid aan tips en praktische voorbeelden voor het werken met erfgoed in de klas.