Praxis Bulletin — Jrg. 22 (september 2004) Nr. 1

3 Hoge verwachtingen, goede resultaten
PEDAGOGISCH KLIMAAT (team)
Hans Oepkes & Piet Windhoud
Lage verwachtingen hebben negatieve gevolgen voor de resultaten van kinderen. Dit artikel geeft adviezen om een schoolklimaat te cree‘ren met een hoog verwachtingspatroon. Over effectieve leerkrachten en succesvolle scholen.

8 Muziek in hoeken
MUZIKALE VORMING & WERKEN IN HOEKEN (groep 1-8)
Hans van Eerden
Uitgebreide beschrijving van de muziekhoek, waarin leertempo en inhoud door het kind zelf worden bepaald. Over het loslaten van de muziekles als groepsgebeuren.

13 Leerlijnen in groep 1, 2 en 3
KLASSENMANAGEMENT (team)
Luc Koning
Tweedelige serie over het gezamenlijk vastleggen van de langere ontwikkelingslijnen in de onderbouw. Aflevering 1: het ontwikkelen van een lijnenboek.

18 Muziek in kinderboeken…

LITERAIRE VORMING & MUZIKALE VORMING (groep 1-8)
Hans de Brouwer
Muzikaal-literair schoolproject in het kader van de kinderboekenweek. Schoolbreed en groepsdoorbrekend.

23 ‘De Vreedzame School’ in de praktijk
PEDAGOGISCH KLIMAAT (team)
Leo Pauw
Over het werken aan een schoolcultuur, waarin verantwoordelijkheidsgevoel, betrokkenheid op elkaar en conflictoplossing centraal staan.

28 Rekenen in Anderland
REKENEN & WISKUNDE (groep 6-8)
Floor Koedam
Aanvulling pretpakket.

30 Bij de dokter
WERELDORIENTATIE & VERHALEND ONTWERPEN (groep 1-3)
Georgette Bautz
Verhalend ontwerp over ons lichaam, de dokter en de apotheek, waarin de kinderen zelf de hoofdpersonen van het verhaal zijn.

35 Praxis Service

36 Achterkantje
MUZIKALE VORMING (groep 4-7)
Ruud van Leerzem