Praxis Bulletin — Jrg. 22 (maart 2005) Nr. 7

3 Spieklijst voor woordbenoeming
TAAL (groep 8)
Luc Koning
Werkwijze en achtergronden van een praktische taalleerhulp.

6 Praxisatelier
BEELDENDE VORMING (groep 5-8)
RenŽ van Blerk
Een schilderij is onderwerp van kunstbeschouwing. Beeldend project met achtergrondinformatie, suggesties voor creatieve werklessen en kopieerblad.

11 De Schoolverlatersshow
VIERING (groep 8)
Floor Koedam
Plan van aanpak en idee‘n voor een geheel eigen productie, als alternatief voor de traditionele eindmusical.

14 ’t Zit erop, het is gebeurd!
MUZIKALE VORMING (groep 8)
Floor Koedam
Lied, ter afsluiting van de ‘Schoolverlatersshow’.

16 Groen knutselen (2)
NATUUR- & MILIEUEDUCATIE & EXPRESSIE (groep 6-8)
Jet & Maarten de Jongh
Over het maken van duurzame creaties met natuurlijk materiaal.

20 De themamarkt
DIDCATIEK & ICT (groep 7-8)
Frans Donker & Henriette Loeffen
Nieuw ontwikkelde (open) werkvorm voor het actief en zelfontdekkend werken met informatie, waarbij ICT een “natuurlijke” plaats inneemt.

25 Het tuincentrum
WERELDORIèNTATIE (groep 1-2)
Ine Dirks
Praktijkbeschrijving van het werken met een themahoek.

29 Wiebelkriebelbeestjes
DRAMATISCHE VORMING & WERELDORIèNTATIE (groep 4-6)
Margot Wouterse-Schmitz
Over ervarend leren in acht stappen: van pakkende inleiding tot informatieve voorstellingen. Een uitnodigende beschrijving!

35 Praxis Service

36 Achterkantje
MUZIKALE VORMING (groep 1-4)
Jan de Haan
HŽ, word wakker!