Praxis Bulletin — Jrg. 22 (januari 2005) Nr. 5

Thema:
VERWERKEN EN PRESENTEREN VAN INFORMATIE

2 Voorwoord
THEMA
Jack van Asten & Jos Walta
Over de bedoeling van dit themanummer, het forum en stellingen, als startactiviteit voor een teamdiscussie.

3 Van documentatiecentrum naar schoolmediatheek
THEMA (team)
Inleidend artikel, waarin teruggeblikt wordt op de “geschiedenis” van het documentatiecentrum en de ontwikkeling naar een schoolmediatheek.

6 Nieuwe informatiebronnen
THEMA (team)
Over de nieuwe generatie boeken, de nieuwe media, het werken met internet en het gebruik van multimediale naslagwerken als informatiebron. Maar ook over andere “gereedschappen”, die kinderen kunnen gebruiken bij het zlf vervaardigen van informatiebronnen (bijvoorbeeld: digitale prentenboeken).

13 Een nieuwe werkwijze
THEMA (team)
Beschrijving van een nieuwe werkwijze voor het werken in de schoolmediatheek.

18 Van werkstuk naar schriftelijke presentatie
THEMA (team)
In een stappenoverzicht wordt geschetst hoe kinderen tot een schriftelijke presentatie van een onderwerp kunnen komen.

27 De werkvormen
THEMA (team)
Suggesties over hoe de schoolmediatheek in het onderwijs op school kan worden ingezet.

32 Planning en organisatie
THEMA (team)
Aan de hand van concrete voorbeelden wordt ge•llustreerd hoe de school het werken in de schoolmediatheek kan inroosteren.