Praxis Bulletin — Jrg. 21 (mei 2004) Nr. 9

3 Voelen, ervaren, ontdekken en benoemen
SPEL & WERKEN IN HOEKEN (groep 1-2)
Margot Wouterse-Schmitz
Over kansen voor sensopatisch spel, waarbij (lijfelijke) ervaringen, ontdekkingen en belevingen in de omgang met materialen centraal staan.

8 Een andere basisschool (3)

SCHOOLCONCEPT (team)
Rinse Dijkstra
Vierdelige serie over alternatieven voor een achterhaald schoolsysteem. Aflevering 3: de situatie op dit moment in Nederland. Over zelfsturing, voorbereide leeromgeving en de rol van de leerkracht.

12 Joepie, het is gezellig in de klas!
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING (team)
Ria van der Sar
Een positieve controle op gedrag bevordert het sociale gedrag en de verantwoordelijkheid voor de eigen klassensituatie bij kinderen. Een beschrijving van situaties en mogelijkheden.

16 Geef eens een geluidje…(2)
NATUURKUNDE & TECHNIEK (groep 6-8)
Bert Munsterman
Tweede deel van een techniekcircuit (slot). Met opdrachtkaarten.

20 Meervoudige intelligentie
ADAPTIEF ONDERWIJS (team)
Pieter Wielinga
Hoe origami ingezet kan worden als middel om verschillende intelligenties te stimuleren, waarbij in eerste instantie een beroep wordt gedaan op de logisch-mathematische intelligentie. Met praktische uitwerkingen.

26 Mooi, dat het past!
TECHNIEK (groep 5-7)
Floor Koedam
Een ontdekkingstocht langs allerlei simpele, technische zaken, vanuit het aloude didactische principe: verwondering wekken.

29 Museum Kliederkwast
KUNSTEDUCATIE & BEELDENDE VORMING (groep 6-8)
Ellen Reehorst & Hanneke Venema
Een heus museum met vier groepen en honderden bezoekers…Dat wordt werkelijkheid in een kunstzinnig verhalend ontwerp voor de bovenbouw.

35 Praxis Service
Susan Taris
Tafelrekenen met je vingers!

36 Achterkantje
MUZIKALE VORMING (groep 5-7)
Jan de Haan
Het piratenlied