Praxis Bulletin — Jrg. 21 (maart 2004) Nr. 7

3 Het reisbureau
AARDRIJKSKUNDE (groep 5-8)
Hanneke Venema
Een verhalend ontwerp over het oprichten van een reisbureau, dat gespecialiseerd is in Nederland.

8 Klankbewust leren lezen
LEZEN (groep 1-2)
JosŽ Schraven
Oefeningen in het doorzien van de klankstructuur van de taal, die het leren lezen en spellen in groep 3 op preventieve wijze ondersteunen.

12 Een andere basisschool (1)
SCHOOLCONCEPT (team)
Rinse Dijkstra
Vierdelige serie over alternatieven voor een achterhaald schoolsysteem. Aflevering 1: over het negeren van diversiteit, de programmatische standaardaanpak en het falende zorgsysteem.

18 Verkeerschaos rond de school
VERKEERSEDUCATIE (team)
Ruud Rouvroye
Volledig uitgewerkt totaalplan, met praktische suggesties om te werken aan een veilige schoolomgeving.

23 Sociale competentie volgens plan
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING (team)
Froukje Joosten
Over een planmatige aanpak van het onderwijs in sociale competentie op school-, groeps- en leerlingniveau.

27 Van het komt het ander…
TECHNIEK (groep 5-8)
Floor Koedam
Techniekproject over het bouwen van een installatie en het experimenteren met kettingreacties. Een creatief-technische ontdekkingstocht naar oorzaak-gevolgrelaties.

32 Gevarieerde, klassikale oefeningen op de getallenlijn tot 100
REKENEN & WISKUNDE (groep 4-5)
Ruud Rouvroye
Oefensuggesties om het inzicht in de telrij en de positionering van de getallen tot 100 op de getallenlijn – met name ook voor zwakke rekenaars – te versterken.

35 Praxis Service
Oproep & tip

36 Achterkantje
MUZIKALE VORMING (groep 4-6)
Jan de Haan
Vandaag viert de meester zijn verjaardag.