Praxis Bulletin — Jrg. 21 (juni 2004) Nr. 10

3 Een andere basisschool (4)
SCHOOLCONCEPT (team)
Rinse Dijkstra
Vierdelige serie over alternatieven voor een achterhaald schoolsysteem. Aflevering 4 (slot): over de voorbereide leeromgeving, de rol van het curriculum in de school en de pedagogische basis van het geheel.

8 Ontmoeting met kunst
VIERING (team)
Niek Sonneveld
Hoe organiseert u een professionele voorstelling op school? Over selectie en realisatie van een “ontmoeting met kunst”. Met checklists.

14 Schrijven met kleuters in de schrijfhoek
SCHRIJVEN & HANDSCHRIFTONTWIKKELING (groep 1-2)
Else Kooijman
Over voorbereidende schrijfactiviteiten zonder schrijfpatronen of letters.

17 Register Praxisbulletin 2003-2004
Totaaloverzicht van de 21ste jaargang (team).

23 Techniekverhalen
TECHNIEK (groep 6-8)
Hans Aalbersberg
Een lessencyclus techniek, met verhalend ontwerpen als uitgangspunt. Over techniekdoelen, materialen, verhalen en projectverloop.

28 Als ik aan school denk…
MUZIKALE VORMING (groep 8)
Hans de Brouwer
Schoolverlaterslied.

30 Praxisatelier
BEELDENDE VORMING (groep 1-8)
RenĀŽ van Blerk
Een foto van oma prik je niet zomaar tegen de muur. Project over “lijsten” en “inlijsten”, met achtergrondinformatie, suggesties voor creatieve werklessen en een overzichtstentoonstelling tot slot.

35 Praxis Service
Cissy Nieuwenweg
Oproep & tip.

36 Achterkantje
MUZIKALE VORMING (groep 5-8)
Ruud van Leersum
Zomaar vakantie…