Praxis Bulletin — Jrg. 21 (december 2003) Nr. 4

3 Ik was Maria en jij was Jozef
VIERING & WERKEN IN HOEKEN (groep 1-3)
Margot Wouterse-Schmitz
Beschrijving van een zeer gevarieerd uitgewerkt spelthema rond het kerstverhaal.

8 Taal ontwikkelen tijdens de aardrijkskundeles
WERELDORIèNTATIE & TAAL (team)
Marian Blankman & Bart de Haan
Hoe u binnen het zaakvakonderwijs taal kunt stimuleren via de principes van taalontwikkelende interactie. Over de inzet van “taalgroeimiddelen”.

12 Koekjesfabriek Smikkel
WERELDORIèNTATIE (groep 4-6)
Eva Ronhaar
Een verrijkend en inspirerend verhalend ontwerp voor de middenbouw.

17 Vlot adaptief maken (3)
ADAPTIEF ONDERWIJS (team)
Luc Koning
In dit derde artikel over de VLAM-aanpak wordt een praktijkvoorbeeld uitgewerkt voor het spellingonderwijs.

22 Winteratelier
BEELDENDE VORMING (groep 3-8)
Maril Heijen
Het “atelier” is een onderwijsmodel, waarvan de werkwijze en de uitgangspunten zijn ge•nspireerd door de idee‘n van Rebeca Wild. Aflevering 1: beeldende activiteiten.

27 Schrijf op…Maar hoe?
SCHRIJVEN & HANDSCHRIFTONTWIKKELING (groep 3-4)
Else Kooijman
Over verbale ondersteuning bij het leren schrijven. Richtingversjes als hulpmiddel.

32 Leestoetsen en het doorleesniveau
ZORGVERBREDING (team)
JosŽ Schraven
Over het doorleesniveau bij AVI en DMT.

35 Praxis Service
Petra Hiemstra
Oproep & tip.

36 Achterkantje
MUZIKALE VORMING (groep 5-8)
Floor Koedam
De mooiste maand