Praxis Bulletin — Jrg. 20 (februari 2003) Nr. 6

3 Leren met je lijf
ADAPTIEF ONDERWIJS
Vijfde artikel in de reeks over meervoudige intelligentie. Een verkenning van de tactiel-motorische intelligentie binnen de klassenpraktijk.


8 Praxisatelier
BEELDENDE VORMING
Een uitbundig gekleurd keramisch object is uitgangspunt voor kunstbeschouwing en creatieve werklessen.


13 Hoe blijf ik (ze) de baas?
ZORGVERBREDING
Over gezag in de klas en het ontwikkelen van een teamvisie met betrekking tot het gezagsstandpunt. Met dertig beleidsaspecten als discussiestuk.


18 Wie de schoen past…
WERELDORIENTATIE
Ontwikkelingsgericht themaproject voor kleuters over de schoenenwinkel.


22 De keuze van een methode voor geschiedenis-
onderwijs
GESCHIEDENIS & DIDACTIEK
Een checklist in acht stappen als hulpmiddel bij de keuze. Van visiebepaling tot invoertraject. Met een vergelijkend overzicht als kopieerblad.


26 Doe eens meer met hout
TECHNIEK
Aan de hand van vier proeven ervaren en onderzoeken kinderen de eigenschappen, functionaliteit en toepassingsgebieden van hout. Over soortelijk gewicht, (buig)sterkte en isolatie.


31 Naar de kinderboerderij!
NATUUR- & MILIEUEDUCATIE
Over de inzet van praatpapier en doekaarten bij levend natuuronderwijs.
Met kopieerblad.


35 Praxis Service
OPROEP & TIP


36 Achterkantje
MUZIKALE VORMING