Praxis Bulletin — Jrg. 20 (april 2003) Nr. 8

3 Leren met groene vingers
ADAPTIEF ONDERWIJS
Pieter Wielinga
Zevende artikel in de reeks over meervoudige intelligentie. Een verkenning van de naturalistisch-ecologische intelligentie binnen de klassenpraktijk.

8 Het maken van een aardrijkskundewerkstuk
AARDRIJKSKUNDE
Ria de Gooijer & Marjies Rienderhoff
Drie praktische uitwerkingen van manieren waarop een aardrijkskundewerkstuk kan worden gemaakt.

13 Instructie werkt! (2)
DIDACTIEK & TAAL/LEZEN
JosŽ Schraven
Over het aanreiken van een denkkader, het aanleren van een ordening tijdens instructielessen lezen en spellen in de niet-klankzuivere periode.

18 De heilige koe
LEERSPEL & TAAL
Bert Munsterman
Een thematisch bordspel met woordenschatoefeningen.

22 Hoe voorkom je dat je verdrinkt?
ZORGVERBREDING
Luc Koning
Over de haalbaarheid van handelingsplannen. Dit artikel wil u via het “stappenplan van het reduceren” terugbrengen naar een haalbaar niveau dat uitvoerbaar is in de praktijk.

26 Zo vrij als een vlinder in de lucht…
WERELDORIENTATIE
Geraldien Petersen
Een kleurrijk vlinderproject voor de onderbouw.

30 Een “groene sneeuwbal”(2)
NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE
Dan van der Lingen
In deze tweede aflevering wordt gedetailleerd beschreven hoe een veldwerkproject in groep 8 uit kon groeien tot een schoolbreed opgezette aanpak van natuur- en milieueducatie.

35 Praxis Service
PRAXISOPROEP

36 Achterkantje
MUZIKALE VORMING
Jan de Haan & Frans van de Goor