Podium — Nummer 5 juni 2012

6 Onderling verbonden
De maatschappij eist kwaliteit, van scholen Žn besturen. Daarnaast verandert de regelgeving nogal eens. Bovendien moeten besturen het hoofd bieden aan uitdagingen zoals krimp en bezuinigingen. Eenpitters kunnen onder dergelijke druk extra kwetsbaar zijn, omdat zij alles alleen moeten oplossen. Een netwerk kan dan uitkomst bieden.

14 Meer vrijheid Žn verantwoordelijkheid

Het in januari gesloten Bestuursakkoord tussen de PO-Raad, namens de sector, en de minister van OCW belichaamt het groeiende zelfbewustzijn van de po-sector en toont de veranderde verhouding met het ministerie van OCW. Besturen, scholen de overheid blijken veel ambities te delen. Deze zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord. Indien gewenst helpt School aan Zet besturen en hun scholen om de doelen uit het Bestuursakkoord op hun eigen manier waar te maken

20 Minder regels, meer vertrouwen

Natuurlijk moet de besteding van overheidsgeld worden verantwoord. Maar kan dat niet veel simpeler, met minder regels en minder papier? OCW heeft in elk geval het voornemen de `regeldruk’ te verminderen. Bestuurders kunnen zelf ook helpen om hun scholen te ontlasten, door meer vrijheid te geven aan directeuren en medewerkers.

26 De toekomst van het Vervangingsfonds

Het Vervangingsfonds bestaat dit jaar twintig jaar en heeft wellicht zijn langste tijd gehad, in ieder geval in de huidige vorm. Het ministerie van Onderwijs wil besturen vrij laten in de keuze zich al dan niet aan te sluiten bij het fonds. Een goed idee? Daarover zijn de meningen verdeeld.