Podium — Nummer 4 mei 2012

6 EŽn toets voor prestaties van leerling Žn school

De behandeling van het wetsvoorstel Toetsing in het primair onderwijs wordt voorlopig uitgesteld, maar het lijkt wel zeker dat er iets zal veranderen. podium kijkt alvast vooruit. Wat zijn de voor- en nadelen van een centrale eindtoets in april? En zijn de verschillende functies die de eindtoets straks vervult, verenigbaar?

12 Professionele inkoop kan de uitgaven flink drukken

Het onderwijs raakt meer en meer overtuigd van de voordelen van een professionele inkoop. De PO-Raad werkt sinds kort samen met de Onderwijs Inkoop Groep (OIG). Leden kunnen bij de OIG terecht voor professionalisering en inkoopvoordee.

18 De cao: onderhandelen in tijden van schaarste

De komende maanden onderhandelen vertegen woor digers van de PO-Raad en de vakbonden over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Maar wat wordt er geregeld in een cao? Wie spelen er een rol? En hoe gaan de partijen het de komende maanden aanpakken?

24 Promotieonderzoek: `Onderwijsmanager zeer betrokken en verantwoordelijk’

Het negatieve beeld van de onderwijsmanager die vervreemd is van docenten is een karikatuur die niet klopt met de werkelijkheid, aldus bestuurskundige Bas de Wit. Hij promoveerde onlangs op een onderzoek naar de loyaliteit van leidinggevenden in het onderwijs.