Podium — Jrg. 3 (april 2014) nr. 4

Deze editie is hier als PDF beschikbaar

6 Invloed verkiezings­ uitslag op intersectorale samenwerking

Gezien de verkiezingsuitslag komen er waarschijnlijk meer D66-onderwijs- wethouders. Zij worden belangrijke sparringpartners voor po-bestuurders aangezien onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn lokaal steeds meer gaan overlappen en deels gemeentelijk worden aangestuurd en gefinancierd.

12 Goed cultuuronderwijs dankzij partnerschap

Steeds meer scholen en culturele instellingen verzorgen samen een cultureel aanbod voor leerlingen. In Gelderland barst het van dergelijke samenwerkingsprojecten, waarbij de wens van scholen leidend is.

18 Op zoek naar de menselijke maat

Als politici, bestuurders of journalisten zich uiten over onderwijsplannen, valt al gauw de term ‘de menselijke maat’. Dát is wat we willen voor klassen, scholen en schoolbesturen. Maar bedoelen we wel allemaal dezelfde maat? En is die geschikt voor elke situatie?

24 Goed bestuur, óók in het samenwerkings­ verband

Bestuur en toezicht zijn gescheiden. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en bestuurlijk integer. De hoofdlijnen van de Code Goed Bestuur kunnen ook een leidraad zijn voor de besturen van samenwerkingsverbanden Passend onderwijs.