Podium — Nummer 3 maart 2012

6 Scholen langs de meetlat

Amsterdam ontwikkelde een Kwaliteitswijzer Basisonderwijs. Deze moet school besturen en gemeente een handvat bieden voor behoud en verbetering van de onderwijskwaliteit, en ouders inzicht geven in de kwaliteit van de basisscholen in de buurt. Hoe bruikbaar is de Kwaliteitswijzer? Of kan de onderwijssector dit beter zelf landelijk aanpakken?

14 SCP: `Wij hadden misschien iets voorzichtiger moeten zijn’

Het SCP-rapport `Waar voor ons belastinggeld’ leidde tot veel commotie. Zijn er lessen te trekken uit dit rapport? Hoogleraar onderwijskunde Wim van de Grift laat zijn licht over de kwestie schijnen. Evert Pommer van het SCP zegt terugblikkend: `Wij hadden misschien iets voorzichtiger moeten zijn.’

21 Nieuw kenniscentrum voor bouwen en renoveren

Mede op aandringen van de PO-Raad krijgen schoolbesturen de komende jaren een grotere verantwoordelijkheid voor hun schoolgebouwen. Een nieuw, onafhankelijk kenniscentrum kan hen daarbij van advies voorzien. Het centrum is een samenwerkingsverband van het Waarborgfonds Kinderopvang, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG.

26 Van `good’ naar `great’

Onderzoeksbureau McKinsey analyseerde hoe onderwijssystemen in verschillende

landen zichzelf verbeteren. Consultant Arne Gast legt uit welke factoren het verschil maken. Het Nederlandse onderwijs zou volgens hem baat hebben bij een meer gemeenschappelijke focus en een sterke inzet op professionalisering van leraren. De Groningse onderwijsbestuurder Marita Schreur kan zich daarin vinden. Haar Tilburgse collega Joost van Gils ervaart het gebrek aan goede regievoering door de overheid als een probleem.