Podium — Jrg. 3 (februari 2014) nr. 3

Deze editie is hier als PDF beschikbaar

6 Meer lucht voor onderwijs in krimpregio’s

In 2013 nam niet alleen het aantal basis_ schoolleerlingen flink af; er verdwenen ook honderd kleine scholen. Een verruimde fusietoets en een stimuleringsmaatregel moeten het onderwijs in krimpregio’s meer lucht geven. Samenwerking, binnen en buiten het eigen schoolbestuur, vergroot de levensvatbaarheid.

12 Toetsen in de schijnwerpers

Vanaf 2015 maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets. Het basisschooladvies wordt leidend voor de overstap naar het vo. Maar wordt de eindtoets ook gebruikt om de kwaliteit van de school te meten? Voor_ en tegenstanders van (veel) toetsen roeren zich.

18 Functiemix hoort bij de HRM

Het onderwijs is zo goed als de leerkracht die voor de klas staat. Functiedifferentiatie en functiemix stimuleren de professionele ontwikkeling van leraren en daarmee de schoolontwikkeling.

24 Ruimte voor couleur locale

Het ziet er naar uit dat er dit jaar een professioneel statuut komt. Dit moet de professionele ruimte van leerkrachten versterken, en het team meer zeggenschap geven over het beleid van de eigen school.