Podium — Jrg. 3 (december 2013) nr. 2

Deze editie is hier als PDF beschikbaar

6 Partners bij uitstek: school en gemeente

Het primair onderwijs en de gemeenten hebben een gemeenschappelijk belang: het welzijn van kinderen. Toch verloopt de samenwerking niet altijd soepel. VNG-directievoorzitter Jantine Kriens en Rinda den Besten inventariseren.

12 Onderdompeling in het Engels

Tweetalig onderwijs op de basisschool is een goede ontwikkeling, vindt hoogleraar Rick de Graaff. Kinderen hebben het vermogen twee, zelfs drie talen tegelijk te leren. Het is volgens De Graaff wel belangrijk de extra taal of talen op een natuurlijke manier in te bedden in het lesprogramma.

16 De meldcode bijt niet

Het basisonderwijs kan een belangrijke rol spelen bij voorkomen en melden van kindermishandeling. Maar de meeste scholen hebben nog geen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. En scholen met een meldcode weten vaak niet goed hoe te handelen.

22 Overstapservice Onderwijs: soepel naar het vo

Het digitale systeem Overstapservice Onderwijs (OSO) helpt de leerkracht van groep 8 om het onderwijskundig rapport sneller samen te stellen. Hoofddoel: een zo soepel mogelijke overstap van de leerling naar het vo.