Podium — Jrg. 4 (oktober 2014) nr. 1

Deze editie is hier als PDF beschikbaar

4 Voorwoord

Rinda den Besten over een roerig onderwijsjaar

6 Extra handen in de kleuterklas

De zorgassistent neemt de kleuterjuf zorgtaken uit
handen, zodat zij kan doorgaan met het onderwijs.
Meisjes uit het praktijkonderwijs en vso vergroten zo
hun arbeidskansen. Een win-win-situatie. Maar zullen
basisscholen jaarlijks echt 402 van deze banen kunnen
creëren, zoals de Participatiewet voorschrijft?

12 Gebruik kennis over het brein in de klas

We weten steeds meer over de manier waarop het
kinder- en puberbrein zich ontwikkelt. Een betere
uitwisseling tussen het onderwijsveld en de neurowetenschappen kan helpen om die kennis in de klas te
benutten.

16 Spelenderwijs leren programmeren

Veel kinderen vinden het leuk om te leren programmeren. Bovendien schreeuwt het bedrijfsleven om goedopgeleide ICT’ers. Bij het vrijwilligersinitiatief CoderDojo ontwikkelen kinderen buiten schooltijd websites en games. Paul Mos stelt zijn school graag open voor dit initiatief. ‘CoderDojo is een leuke manier om leerlingen meer ICT-uitdaging te bieden.

22 Verbond tussen onderwijs, kinderopvang en zorg

Het primair onderwijs, de jeugdhulpverlening en de
kinderopvang hebben allemaal hun eigen wetten,
doelen en inspecties. PACT stimuleert en ondersteunt
de samenwerking op de werkvloer tussen professionals
uit de drie sectoren

28 Naar het vo: schooladvies weegt het zwaarst

Met de verplaatsing van de eindtoets van februari
naar april krijgt het schooladvies meer gewicht bij de
overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs.
Het is belangrijk dat dit advies betrouwbaar is, zodat
de leerling op de juiste plek terecht komt. Afspraken
tussen primair en voortgezet over de kwaliteit van het
schooladvies voorkomen gesteggel.

34 Webpoll

Tablets zijn leuk, maar voornamelijk voor thuisgebruik. Voor het onderwijs blijft het van ondergeschikt belang.’ Lees hoe bezoekers van onze website stemden.Twee onderwijsbestuurders lichten hun mening toe

37 Column

Paul van Meenen, Tweede Kamerlid voor D66, over digitale leermiddelen.