Podium — Nummer 1 oktober 2012

6 De ouders als pedagogische partner

Ouderbetrokkenheid heeft een duidelijk positief effect op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen. Ouders kunnen effectieve pedagogische partners zijn. Het is dan ook belangrijk dat onderwijsbestuurders scholen meer bewust maken van het belang van ouderbetrokkenheid.

14 Klein maakt kwetsbaar

Kleine scholen (tot 200 leerlingen) zijn kwetsbaarder dan grotere: met weinig leerkrachten is het moeilijker ziekte en andere tegenslag op te vangen. De school is ook duurder per leerling. Opheffen dan maar?

16 Sturen op financi‘n

Ter ondersteuning van schoolbesturen ontwikkelde de PO-Raad het project Eerst Kiezen Dan Delen. Dit draait om de vraag: wat is goed financieel management en hoe zet je dit in om een nog betere bijdrage te leveren aan de onderwijsdoelstellingen? Schoolbestuurders krijgen gerichte trainingen en methoden aangeboden. Waaronder een risicomanagementmodel dat is ontwikkeld in samenwerking met Pricewater house Coopers.

20 Medezeggenschap in de praktijk

Medezeggenschap is als vorm van georganiseerde tegenspraak zeer nuttig voor een onderwijsorganisatie, en belangrijk bij het cre‘ren van draagvlak. Toch krijgt medezeggenschap lang niet altijd voldoende aandacht.

26 Wat gaat het nieuwe kabinet doen?

Een combinatie van PvdA en VVD maakt het lastig om de nabije toekomst te voor- spellen voor het primair onderwijs. Zelfs opiniepeiler en trendwatcher Maurice de Hond, die bezig is met de oprichting van een `iPadschool’, waagt zich er niet aan. De PO-Raad hoopt op structurele keuzes over onderwerpen als krimp, brede kindcentra en Passend onderwijs. Beide formerende partijen willen investeren in het onderwijs. Maar aangezien ze inhoudelijk ver uit elkaar liggen, gaan ze mogelijk elk eigen doelen najagen, die het onderwijs niet echt verder brengen. Het geld daarvoor zal moeten worden opgebracht door bezuinigingen.