Podium — Nummer 1 november 2011

6 Rotterdams bestuur regelt zŽlf meesters
Het aantal mannelijke leerkrachten neemt drastisch af. Op veel basisscholen bestaan de teams uit enkel vrouwen. Ongewenst, vindt het Rotterdamse schoolbestuur RVKO. Dankzij het Hij-instroomtraject volgen 35 mannen momenteel een tweejarige deeltijd pabo-opleiding. Ondertussen staan ze ook al voor de klas.


12 Krimp in aantocht? Bereid je tijdig voor!
Krimp hoeft geen ramp te zijn, als je deze ontwikkeling maar tijdig onder ogen wilt zien. Drie schoolbestuurders die al met krimp te maken hebben, vertellen hoe zij zich hierop hebben voorbereid. Soms stuwt de krimp besturen op tot grotere creativiteit. Dat kan leiden tot hele nieuwe idee‘n.


18 De meerwaarde van de bestuurder
Bestuurders worden nogal eens weggezet als veelverdieners, en besturen als een bureaucratische leemlaag die de mensen op de werkvloer vooral van het werk houdt. Maar is dat terecht voor wat betreft het primair onderwijs?