Podium — Jrg. 8 (december 2019)

Deze editie is als PDF beschikbaar

04 Hier gaan we voor
Diverse actuele thema’s vragen én krijgen onze aandacht. Maar de PO-Raad verliest de langere termijn niet uit het oog. Onderwerpen die de komende jaren grote prioriteit behouden zijn de aanpak van het lerarentekort, de basisvoorziening voor 0-4 jaar, hrm als strategisch middel en het anders organiseren van het onderwijs.

08 Groter is niet altijd beter
Wat is een optimale schaalgrootte voor schoolbesturen, wanneer het gaat om de onderwijskwaliteit? Tijdens een aflevering van Onderwijspoort ging de PO-Raad met schoolbestuurders en Tweede Kamerleden in debat.

10 Beter toegerust naar het vo
Na groep acht volgt normaal gesproken de brugklas. Maar wat als die overgang nog te groot is? Het Brugjaar Jan Ligthart biedt leerlingen een tussenjaar om hen klaar te stomen voor het voortgezet onderwijs.

14 Wat werkt tegen onderwijsachterstanden?
Scholen die onderwijsachterstanden willen aanpakken, ontwikkelen verschillende interventies. In de vier Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid bekijken scholen en onderzoekers welke aanpakken wanneer effectief zijn.

17 Leren van elkaars data
Met benchmarking kunnen besturen van scholengroepen hun gegevens over zaken als schoolsucces en financieel beleid vergelijken met besturen van andere scholengroepen. Zo kunnen zij hun beleid én de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Vanuit die gedachte wordt gewerkt aan een PO/VO-benchmark.

18 Hoe kan ICT bijdragen aan beter onderwijs?
Hoe integreer je digitale geletterdheid in taalonderwijs? Hoe zet je ICT in voor beter onderwijs aan thuiszitters? Op deze en andere innovatievragen rond ICT gaan schoolbesturen dit jaar een antwoord formuleren. De kennis en expertise die zo wordt opgedaan, is van waarde voor de hele sector.

22 Vrijwillige bestuurder brengt frisse blik
Een baan, kinderen opvoeden én daarnaast als bestuurder nog een school runnen? Voor de vrijwillige bestuurders Ad Hopstaken en Take de Beer is dat de werkelijkheid. Hoe combineren zij al die verantwoordelijkheden? En welke nieuwe inzichten brengen zij de sector?

24 Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties
Sinds eind oktober hebben alle leraren in het po, vo en mbo een jaar lang toegang tot een database met meer dan 1 miljoen gratis wetenschappelijke publicaties.

26 Extra handen op school
Een medewerker die drukbezette collega’s bijkomende taken uit handen neemt: in veel scholen zou dat goed van pas komen. Baanbrekers, een project van de PO-Raad en VO-raad, helpt schoolbesturen om zo’n werkplek te creëren.

29 Curriculum.nu: nieuw materiaal, nieuwe inspiratie
Welke kennis en vaardigheden zijn in de toekomst onontbeerlijk? Na twee intensieve jaren presenteerden leraren en scholen in oktober hun voorstellen aan minister Slob van Onderwijs. Inmiddels is de Tweede Kamer aan zet. Vier betrokkenen kijken terug op het proces.

34 Goed onderwijs in de provincie
Nagenoeg alle Zeeuwse po-schoolbesturen hebben zich verenigd. Doel: goede onderwijskwaliteit, voldoende vakmensen, goed bestuur en innovatie in het onderwijs.

Verder in dit nummer
13
Column Arnold Jonk
21 Drie vragen aan Frank Tigges
35 Mijn gebouw