Podium — Jrg. 8 (december 2018)

Deze editie is als PDF beschikbaar

04 Het lerarentekort: alle hens aan dek
Open toegang tot het beroep, aantrekkelijkheid van het beroep en innovatie in de sector: die speerpunten koos de PO-Raad met haar leden voor de aanpak van het lerarentekort

07 De specialist Sportieve en Gezonde School
De eerste specialisten Sportieve en Gezonde School komen eraan. Deze leraren gaan de Gezonde School van binnenuit uitdragen en zorgen dat het in de praktijk gaat werken.

10 Vier dagen les per week
Sbo De Wissel koos voor een vierdaagse lesweek om het schoolgaan doenlijker te maken voor leerlingen. Op de vijfde dag praten de leraren met elkaar over onderwijs.

12 Wat het onderwijs kan leren van de politie
De politie doet aan ‘rijker verantwoorden’. Gesprekken met bijvoorbeeld buurtbewoners worden gecombineerd met cijfermatige verantwoording. Zo ontstaat een completer beeld van de complexe praktijk.

14 De eerste opbrengsten van de Strategische Agenda
Het eerste jaar van de Strategische Agenda 2017-2021 zit er op. Welke successen zijn behaald en waar liggen de uitdagingen voor het nieuwe jaar?

16 Bouwen aan een effectief curriculum
Welke kennis en vaardigheden zijn in de toekomst onontbeerlijk? Onder de noemer Curriculum.nu zoeken leraren, schoolleiders, experts en beleidsmakers naar het antwoord. Diverse andere landen gingen Nederland voor.

20 Zo worden de werkdrukgelden besteed
Dankzij het werkdrukakkoord krijgen scholen vanaf dit schooljaar extra geld om de werkdruk te verlagen. Veel scholen investeren in onderwijsassistenten, ICT, vakkrachten of coaching.

23 Nieuwe directeur: Ardin Mourik
De nieuwe directeur van de PO-Raad heeft via eerdere banen verschillende aspecten van het onderwijs leren kennen. ‘Nu mag ik een organisatie ondersteunen die met het geheel van een onderwijssector bezig is.’

24 Tien jaar na Dijsselbloem
Er is veel gedaan om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Maar door de huidige antitoets-mentaliteit dreigt die vooruitgang weer teniet te worden gedaan. Aldus Jeroen Dijsselbloem op een Onderwijspoort-bijeenkomst van de PO-Raad, tien jaar nadat zijn commissie haar conclusies presenteerde.

26 Duurzame nieuwbouw
Een bijna energieneutraal gebouw neerzetten: dat kan met een integrale aanpak waarbij de verduurzaming én de exploitatiekosten zijn opgenomen. Ook belangrijk: een goed partnerschap met de gemeente en het bouwbedrijf.

29 In actie tegen kindermishandeling
Eén op de twintig kinderen wordt thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Basisschool El Boukhari in Leerdam investeert daarom veel in een goede relatie met ouders.

32 Verandering als zuurstof voor ontwikkeling
Frank Tigges, bestuursvoorzitter van Stichting Klasse, deelt zijn persoonlijke visie op veranderprocessen.

Verder in dit nummer
19 Column Lidewey van der Sluis
31 Mijn Gebouw
34 Drie vragen aan Gertjan van Midden, Mark Weekenborg en Huub Olfers