Podium — Jrg. 7 (voorjaar 2018)

Deze editie is als PDF beschikbaar.

04 ‘Lef en wat afstand tot de overheid kan geen kwaad’ 
In het tienjarig bestaan van de PO-Raad zijn de maatschappij, het onderwijs én de vereniging aardig veranderd. Voorzitter Rinda den Besten en vicevoorzitter Anko van Hoepen over de volwassenwording van sector, vereniging en komende uitdagingen.

05 ‘Volwassen belangenbehartiging’ 
De andere sectorraden staan stil bij het tienjarig bestaan van de PO-Raad.

07 De beginjaren kenden tegenwind
Medewerkers van het eerste uur over de eerste jaren: de verscheidenheid was groot en de eenheid was nog ver te zoeken.

09 Scholen Caribisch Nederland blij met verbeterplan
Twee bestuurders en hun bestuurscoach vertellen overde unieke onderwijssituatie in Caribisch Nederland ende manier waarop scholen en besturen werken aan verbetering.

12 Bewegend leren
Meer bewegen zorgt voor meer rust in de klas, blije kinderen en een betere concentratie en taakgerichtheid.Het programma Fit & Vaardig levert zelfs extraleerwinst op.

16 Werkdruk de baas
Een gemiddelde basisschool krijgt vanaf komend schooljaar circa € 35.000 voor het terugdringen van de werkdruk. Hiervoor kunnen scholen zelf plannen maken.

19 De Algemene Verordening Gegevensbescherming
Zo zit het met de nieuwe privacywet.

20 Vernieuwd: mijn PO-raad
Ontmoetingsplek en bron van nieuws

22 Bestuurlijke visitatie
Het bestuur van de Stichting VCO Oost-Nederland deedmee aan een bestuurlijke visitatie. Dat was een verrijkende ervaring. ‘De visitatoren helpen je focussen op zaken die van belang zijn.’

25 De eindtoets
Welke rol zou de eindtoets samen met het schooladvies moeten spelen in de schoolloopbaan van een kind? Dit jaar wordt de Wet toetsing geëvalueerd.

28 De Vensters schoolgids
Vensters biedt de mogelijkheid om snel en eenvoudig een eigentijdse schoolgids samen te stellen.

30 Tien jaar PO-raad in beeld

Verder in dit nummer
15 Column Thijs Rovers
21 Mijn plein
29 Drie vragen aan Hugo Levie